Entrades

Repensar el pati escolar

Mariana Morales Lobo | Pràctica reflexiva. El pati escolar és el lloc on es produeix l’aprenentatge de l’ús de l’espai públic i de les relacions socials. Ens sorgeixen algunes preguntes i reflexions sobre què estan aprenent realment els nens i les nenes en aquest espai i com podem transformar-lo en una oportunitat per a l’aprenentatge dels valors de la nostra societat democràtica.

La cortina de humo educativa

L’Obrera: Local de la Federació Obrera de Sabadell (FOS)

Manifiesto W.I.T.C.H

WFB, Wimmin’s Fire Brigade

Rote Zora, "Zorras Rojas"

No te deseo. Adriana Bertran Anía

2es Jornades Educant per a la vida

1918-2018. Cent anys de la metodologia de projectes

Comunicació inclusiva a l'organització

"Red Teaming" para vencer la barreras mentales en la toma de decisiones

Diseño ficción: prototipando futuros deseables

Diez cosas a tener en cuenta para impulsar la participación infantil

Los Resilientes Amica. Lucy in the Boulevard

Dissenyar espais per jugar a la ciutat: els qui en saben més hi participen?

Los rotos (con Anne Sexton)

El abecedario de Murray Bookchin

Cultura, animació i gestió cultural, de Carles Monclús i Garriga

La praxis de la ciberanimación