Entrades

Creeu visions. Imagineu futurs desitjables!

L'Espai Obert (Open Space). Ordre a partir del Caos

El Cafè del Món (World Cafè). Reunions refrescants i productives!

Com fer una bona roda de premsa?

Com escriure una nota de premsa? Consells i exemples

La globalització econòmica

Después de 9 años, Zanon es de los trabajadores

Les 9 qüestions de Ander-Egg (pel disseny de projectes d'intervenció social)