Escola Arcàdia, el centre educatiu autogestionat i cooperatiu de Can Batlló

Ni pública ni privada, autogestionada. La vida comunitària i la relació amb l'entorn i el barri també seran fonamentals pel centre, que compartirà espai amb altres projectes de Can Batlló.

Pel que fa a l'avaluació de coneixements, les promotores del centre ho tenen clar: "Ni exàmens ni càstigs". Al mateix temps, volen crear "persones lliures, madures i conscients dels seus límits"

El centre de renovació pedagògica, que obrirà portes el 2018, estarà orientat a infants d'entre 3 i 16 anys i s'ubicarà en la continuació del Bloc 11 de l'antic recinte fabril.

Vicent Almela | La Directa


"Ni pública ni privada, serà una escola autogestionada". Així és com l'equip educatiu de l'escola Arcàdia ha definit el seu projecte durant la primera presentació pública que va fer el divendres passat en l'Auditori de Can Batlló. L'escola, que acollirà les etapes del segon cicle d'educació infantil, primària i ESO, ja compta amb l'aprovació de l'Assemblea de Can Batlló i de l'Ajuntament de Barcelona i preveu començar a caminar en 2018 amb les primeres matrícules per a infants de 3 a 5 anys. La incorporació al projecte serà progressiva, de manera que s'aniran ampliant nivells fins a l'any 2028, quan l'escola ja comptarà amb alumnes de totes les edats programades.
Segons Joan, tècnic d'infantil, "Can Batlló ens ofereix un entorn ideal per dur a terme el projecte, ja que volem que l'escola siga un espai autogestionat i molt vinculat al barri". L'Arcàdia, que es constituirà legalment com a cooperativa, estarà orientada a les classes populars i pretén crear "persones autònomes, crítiques i amb la ment flexible que s'integren en la societat per canviar-la". Per fer això, el projecte pretén demostrar que "allò públic també ho podem fer des de l'autogestió", que estarà present en els tres pilars del projecte: el finançament, l'organització i l'aprenentatge.
La vida comunitària i la relació amb l'entorn i el barri també seran fonamentals pel centre, que compartirà espai amb altres projectes de Can Batlló com la biblioteca, la fusteria, els horts comunitaris, els tallers o la impremta. Segons Noemí, coordinadora del projecte i mestra de primària, "això suposarà un gran recurs educatiu per les alumnes, ja que ens ubicarem en un entorn on es produirà un aprenentatge directe amb professionals dels diferents àmbits".
Educació integral i centrada en la persona
Els últims anys, l'aparició de projectes més respectuosos amb els processos d'aprenentatge dels infants s'està estenent arreu del territori arran de les inquietuds pedagògiques de moltes professionals, que creuen que l'educació tradicional no ofereix respostes a les necessitats i les inquietuds de la mainada, que sovint es limita a memoritzar i reproduir continguts any rere any, sense tindre temps per treballar aspectes tan importants com les emocions, l'autonomia o la creativitat. 
Segons Joan, "la mà, el cap i el cor s'eduquen alhora", per tant, serà molt important que els infants adquirisquen habilitats instrumentals de cerca per buscar respostes a les preguntes que els sorgeixen en un entorn enriquidor com és l'escola. "Nosaltres no hi som per donar resposta a res, sinó que són elles mateixes les que han de buscar les respostes després d'una investigació", un procés que, segons el tècnic d'infantil, "comportarà una gratificació pel nen o nena i farà que es motive per futures investigacions o aprenentatges".
Per afavorir aquest aprenentatge personalitzat i comunitari, l'escola comptarà amb una sola línia i es dividirà en tres barris: infantil, primària i ESO. Aquests barris estaran dividits en laboratoris (aules), que seran espais de consulta amb sortida al pati i que en tot moment estaran oberts perquè els nens i les nenes puguen entrar i sortir lliurement. Segons Noemí, "aquesta organització els permet aprendre a través de la investigació" i fomenta "la cooperació entre els nens i nenes", alhora que els ensenya a "desenvolupar la capacitat de triar".
Les necessitats individuals i l'acompanyament emocional també marcaran els ritmes d'aprenentatge, ja que l'equip educatiu parteix de la base "que cada infant és diferent", de manera que els continguts i les habilitats s'aniran ampliant "en el moment en què el nen o nena estiga preparada i no quan ho marca el currículum". Per observar aquests processos, Noemí considera que "un tutor o tutora per etapa és vital per reforçar la confiança i el coneixement del grup i les necessitats".
Pel que fa a l'avaluació de coneixements, ho tenen clar: "Ni exàmens ni càstigs". Segons Joan, "un bon clima de centre afavorirà que les alumnes no tinguen por a arriscar-se i puguen formar una imatge real de si mateixes com a aprenents", al mateix temps que es creen persones "lliures, madures i conscients dels seus límits".
Tot i que el projecte s'emmarca fora de l'oferta oficial d'escoles públiques, l'Arcàdia no pretén anar en contra de l'educació pública, però sí oferir una alternativa, ja que, segons l'equip educatiu: "Hi ha d'haver tantes escoles com voluntats de les famílies". "Nosaltres plantegem un model de democràcia radical aplicat a l'escola i creiem que som capaços d'autogestionar els serveis públics sense que ho haja de fer tot l'Estat", exposa Joan. Respecte a la possibilitat de rebre subvencions en un futur, afirma: "Nosaltres volem poder dur a terme el projecte amb el nostre equip i els nostres mètodes; no volem que ningú condicione això pel fet d'aportar fons o subvencions. En el futur, ja es vorà quina és la sintonia amb les institucions".
Obres, finançament i quotes
Les obres de condicionament del Bloc 11 es faran en dues fases i començaran un cop s'aconseguisca la modificació del Pla General Metropolità (PGM) i la cessió del sòl per part del consistori, que ja va donar el vistiplau al projecte el mes d'abril passat arran de les demandes de la comissió de veïnes i l'Assemblea de Can Batlló.
La primera fase de les obres, que consistirà en el condicionament de l'espai i la compra de mobiliari, permetrà engegar el segon cicle d'educació infantil i primària pel curs 2018-2019 i tindrà un cost aproximat d'un milió d'euros. La cuina, el menjador i el condicionament de l'espai per a l'alumnat de l'ESO es farà més endavant, al voltant de 2024, cosa que farà que la inversió inicial en el projecte siga més assequible per les impulsores del centre educatiu.

Per finançar aquesta primera fase de les obres, el col·lectiu compta amb els estalvis personals de totes les sòcies de la cooperativa que formen part del projecte (que aporten fons des de 2011), l'aportació de moviments socials i projectes homòlegs, l'emissió de títols participatius i un préstec de la banca ètica.

Respecte a les quotes que hauran d'aportar les famílies per apuntar les seues filles al centre, el col·lectiu considera que no superaran els 350 euros, ja que és el cost aproximat per alumna que es contempla avui dia. Tot i això, es prendran mesures per abaratir costos, de manera que "cada família aporte segons les seues possibilitats i puga haver-hi retorns no econòmics". El col·lectiu opina que "és responsabilitat de tots i totes que aquest projecte puga arribar a més o menys gent" i espera que aquest projecte educatiu autogestionat siga la llavor "perquè es creen moltes més escoles així". 

Comentaris