Animadores socioculturals als centres educatius

Comencen les pràctiques professionals d'Animació Sociocultural a l'Institut Ribot i Serra i torna el debat: què pot aportar l'Animació Sociocultural a un centre educatiu?

Dinamització de patis, extraescolars, tutories, festes? Dinamització de la participació de l'alumnat, AMPES, claustres? Agenda 21, hort escolar? És necessari una animadora sociocultural al centre?


Per obrir boca aquest article de Jordi Sora i Pilar Cobo sobre l'experiència pionera d'incorporació de Tècniques Superiors en Animació Sociocultural en la gestió del centre (Institut Salvador Seguí de Barcelona) i publicat al número 10 de Quaderns d'Animació (2009). 

I tu que penses?
Han passat cinc cursos des que vàrem iniciar a l’IES Salvador Seguí una experiència pionera d’incorporació de tècnics superiors en animació sociocultural (TASOC) en la gestió del centre, a través de la seva participació en la Coordinació d’Activitats i Serveis. Una idea que nasqué quasi intuïtivament però que entenem que està prenent força poc a poquet. Partim de la concepció dels centres docents com a espais mixtes on, més enllà de la feina educativa formal i definitòria del seu objectiu fonamental (els currícula, les classes, les matèries, el temps d’estudi), la quotidianitat del dia a dia d’aquests centres és plena també d’espais i propostes de lleure, participació comunitària, oci, esport i cultura. I creiem que hi ha un tècnic especialment format per a dur a terme aquella organització, programació i posada en marxa de les activitats (tradicionalment definides com a complementàries i extraescolars) i que cal un esforç de difusió i extensió de la proposta per tal d’anar pensant com fora possible d’incorporar un tècnic en animació sociocultural en les plantilles de les escoles i instituts.

Comentaris