Los Técnicos Superiores en Animación Sociocultural y su inserción en el mercado de trabajo

Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral de Pilar Figueras i Torruella, dirigida pel Dr. Xavier Úcar i Martínez. Aquesta tesi va ser defensada al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB amb el títol: 10 anys del Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural: els Tècnics Superiors en Animació Sociocultural al mercat de treball de Catalunya.

La publicació d’aquest llibre, per part de l’editorial CCS, ha estat amb motiu d’haver guanyat el 1er Premio Iberoamericano de Investigación y Acción en Animación Sociocultural, convocat per la Red Iberoameriocana de Animación Sociocultural (RIA).

El llibre s’estructura en tres parts. Una primera que consta de tres capítols en els que es descriu el marc teòric sobre la figura professional de l’animador sociocultural, la seva formació i professionalització fent èmfasi en el Tècnic Superior en Animació Sociocultural (TASOC).La segona part descriu la metodologia utilitzada en la recerca sobre la inserció laboral d’aquest professional de l’animació i els resultats obtinguts. S’utilitzen tant mètodes quantitatius com qualitatius que ens aporten dades i ens fan sentir la pròpia veu dels TASOC que s’han format en els diferents instituts de Catalunya i també del seu professorat.Finalment les conclusions ens aporten propostes i perspectives de futur amb la finalitat de millorar la formació dels agents socioculturals, adaptant-la a les demandes de la societat.

Aquest llibre, i per tant, la tesi doctoral de la qual prové, és el fruit del treball de tot el professorat de Catalunya enamorat de la seva feina i de l’animació sociocultural. També de l’alumnat que ha escollit treballar en aquest gens fàcil món de l’animació sociocultural amb l’esperança de fer un món millor. Sense la seva veu, les seves reflexions, els seus dubtes i la seva passió, l’autora no hauria pogut treure a la llum aquest treball.

La tesi doctoral la podeu trobar a: www.tdx.cat/TDX-0324110-104350

Comentaris