Com elaborar el pla de comunicació d'una organització? [Guia]

Nova guia d'assessorament de Torre Jussana. Tot comunica. Fins i tot no comunicar. La comunicació és, doncs, una qüestió bàsica per aconseguir un bon funcionament en una organització. No només és important per donar a conèixer l’entitat i les seves activitats, aconseguir noves persones o captar fons sinó que s’ha d’entendre com un camp especialment estratègic per treballar la missió de l’organització i els seus objectius. Per tant, és important no deixar la comunicació a la improvisació. És clau planificar-la per aconseguir que sigui eficient i eficaç. En aquesta Guia d’Assessorament s'exposen les diferents parts d’un pla de comunicació i com treballar-les per aconseguir bons resultats comunicatius. Comentaris