Prorrogat el Tercer Conveni del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural

La Comissió Paritària del Conveni ha arribat a un acord de ratificació del Conveni del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural per un any més en la seva totalitat. El Conveni preveu la seva pròrroga any rere any si no és denunciat per cap de les parts. Tot i això, la Comissió Paritària considera apropiat fer una acord explícit d’aquesta pròrroga per un any més. Per aquest motiu, l'acord es registrarà al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Per tal de fer la màxima difusió del conveni entre el sector, l'Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), La Confederació i l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC) han fet una edició del document publicat al DOCG el 10 de juliol del 2015

Comentaris