“L’École buissonnière”, una pel·lícula sobre Célestin Freinet

Jordi Martí i Font | @jordimartifont_ | Prendre la Paraula. “L’École buissonnière” és una pel·lícula realitzada per Jean-Paul Le Chanois el 1949 sobre el pedagog Célestin Freinet, que a la pel·lícula presenta les seves idees a través del jove professpor M. Pascal. Us la recomano per veure la introducció dels mètodes de Freinet a l’ensenyament francès i, curiosament, el seu ressò tan destacat que fins i tot va arribar a convertir-se en pel·lícula.

Freinet va concebre una pedagogia basada en l’expressió lliure dels infants: text lliure, dibuix lliure, correspondència interescolar, impressió i periodisme escolar, etc. Sí, ens sona tot perquè ara tot ho tenim -o ho podem tindre- incorporat a les nostres classes i abans que ell altres pedagogs de l’àmbit anarquista bàsicament ho van practicar. La llàstima és que als Països Catalans no tenen ni el predicament que ell té a l’Estat francès ni pel·lícules dedicades com aquesta, tot i que segur que d’eines audiovisuals n’hi ha i per a això les aniré penjant també a Prendre la paraula.

Freinet, en un resum resumit dels seus plantejaments, podem dir que defensava:
-La pedagogia del treball, a partir de la qual l’alumnat ha de ser encoratjat a aprendre tot creant productes i serveis.
-L’aprenentatge basat en investigacions en equip a partir del mètode assaig-error.
-L’aprenentatge cooperatiu ja que les experiències compartides aporten sempre molt més alhora que ens sociabilitzen.
-Els centres d’interès. Els punts de partida de l’aprenentatge dels infants són els seus interessos i la seva curiositat natural, no les imposicions del programa suposadament imprescindible.
-La democràcia, amb assumpció plena de les pròpies responsabilitats i decisions, amb organització des de baix i un plantejament del rol del professorat.

Comentaris