L'escalada del conflicte

Aprendre a gestionar un conflicte implica ser capaç d'identificar els diferents nivells pels quals un conflicte passa abans d'esclatar (escalada del conflicte), i aprendre a parar l'escalada i reparar el camp emocional reforçant els aspectes positius de la relació.

La següent llista mostra diferents nivells d'escalada en un conflicte, des d'un primer sentiment d'incomoditat fins a la crisi final que pot conduir a la dissolució de la relació. El conflicte canvia d'un nivell a un altre, ja que canvia la nostra percepció, actitud, comportaments i sentiments.


  • Incomoditat: sensació intuïtiva que alguna cosa va malament, amb algú o amb el grup
  • Incidents: alguna cosa poc important que ens irrita, i que tendim a oblidar
  • Malentesos: es produeixen per una comunicació deficient i per falta de claredat en les expectatives
  • Tensió: estat permanent que acompanya les nostres interaccions amb algunes persones, caracteritzat per una abundància d'actituds negatives, es vol fer mal
  • Crisi: s'alliberen les emocions reprimides, pot haver violència
L'escalada es basa en un mecanisme d'acció-reacció, però amb un augment d'intensitat progressiu. A una amenaça petita es respon amb una amenaça lleugerament superior, així indefinidament fins que arribar a una confrontació extrema. El fenomen de l'escalada nuclear és una manifestació del mateix, però la dinàmica de escalada dels conflictes pot produir-se en qualsevol confrontació, petita, mitjana o gran.


Comentaris