L’animació sociocultural i turística és el tercer sector que més genera ocupació

Segons el diari El País, "el tercer sector con mayor creación de empleo en términos porcentuales es el de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Es un sector vinculado en parte a la cultura y en parte al turismo, siendo este segundo factor el que explica el crecimiento. De nuevo, al ser un sector con relativamente poca mano de obra, el crecimiento se traduce en 14.862 afiliados más en un año."

Els ensenyaments professionals a l’àmbit sociocultural i comunitari ja compten amb un grau d’inserció d’entre el 40 i el 50% segons un estudi del 2014 elaborat pel Consell General de Cambres de Catalunya de la Generalitat, i aquesta tendència es preveu a l’alça: més de la meitat de les empreses del sector apunten a que tenen previst contractar nous professionals de l’animació sociocultural en els propers 3-5 anys.

Comentaris