Avís! AnimaLAB es recrea

Ara sí. Divendres 15M ens constituïm com associació.


L'assemblea per aprovar els estatuts i triar la junta directiva serà el proper divendres 15 de maig de 16 a 18h. El lloc encara està per confirmar.

Fas Animació Sociocultural? Estas convidada.Esteu atentes a les xarxes!

Facebook i a Twitter: @AnimaLABSbd 

Clicant a aquest vincle pots descarregar-te la Proposta d'estatuts (PDF)

Extracte dels estatuts


Article 2


Els fins de l’associació són:

 1. Crear un espai de relació entre alumnat, professorat i professionals que s’identifiquin amb l’àmbit, metodologia i pràctica de l’animació sociocultural.
 2. Facilitar les eines i els recursos necessaris per a que les persones siguin les protagonistes de la seva transformació i la de l’entorn.
 3. Assessorar i defensar els interessos de les associades en les seves tasques professionals.
 4. Visualitzar i enfortir la figura de l’Animadora Sociocultural i de la Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.
 5. Afavorir l’intercanvi d’experiències, coneixements, capacitació i recursos tendents al perfeccionament professional de les associades.
 6. Potenciar la participació activa, l’associacionisme i l’activisme sociocultural.
 7. Promoure relacions simètriques, sanes i igualitàries i combatre qualsevol tipus de violència o discriminació
 8. Generar consciència crítica i ciutadania global. 
 9. Col·laborar i crear xarxa amb altres associacions i entitats amb finalitats similars.
 10. Promoure les transformacions personals, col·lectives i socials necessàries per aconseguir un món més just, igualitari i solidari.
 11. Generar serveis educatius, culturals, comunitaris, de lleure i turístics universals, innovadors i de qualitat.


Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
 1. Organitzar actes públics, festes, conferències, col·loquis, cursos, llisons, circulars d’estudis, activitats de caràcter cultural, formatiu, tècnic o recreatiu, sessions de video-forum, concursos, jornades, seminaris i trobades relacionades amb l’àmbit de l’Animació Sociocultural.
 2. Campanyes de sensibilització...
 3. Crear publicacions pròpies, en diferents suports i col·laboració amb els afins.
 4. Convocar concursos i premis pel foment i estímul de la investigació i promoció de la Animació Sociocultural.
 5. Establir convenis de col·laboració amb institucions o entitats publiques o privades, nacionals o internacionals, per el desenvolupament d’activitats concretes.
 6. Organitzar i/o patrocinar viatges culturals o d’intercanvi per els components i simpatitzants de l’Associació, dins i fora del territori nacional i estatal.
 7. Fomentar la comunicació virtual mitjançant les noves tecnologies i punt d’informació. 
 8. Potenciar la relació personal mitjançant trobades d’animadores. 
 9. Borsa de treball.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Comentaris