L'escola del demà: una experiència de coeducació a bressol

CoeducAcció presenta la guia i el vídeo divulgatiu L’escola del demà: una proposta coeducativa a bressol, a partir de l’experiència duta a terme a l’EBM La Fontana.

CoeducAcció està formada per un equip multidisciplinar i intergeneracional de dones. Professionals amb una àmplia experiència en coordinació de projectes, formació de professorat, gestió de polítiques educatives, transferència de coneixement i teorització sociològica de la coeducació.


Actualment l’associació té diferents línies d’especialització:
  • investigació sobre els processos educatius de construcció d’identitats de gènere i ús de la recerca -acció com estratègia de transformació
  • formació de formadores i formadors en matèria de gènere i educació
  • serveis de consultoria i assessorament en el desenvolupament de projectes d’innovació educativa, planificació estratègica i plans d’igualtat, orientació de projectes d’educació, avaluació d’impacte i qualitat d’actuacions socioeducatives
  • edició de materials pedagògics per treballar amb perspectiva de gènere a l’àmbit educatiu
El vídeo, junt amb la guia didàctica són una eina per acompanyar a professorat, famílies i d’altres agents educatius en la reflexió, el debat i la transformació dels espais educatius, per a que esdevinguin vertaderament coeducatius.


Comentaris