El Moviment de Vida Independent

OVIBCN. El Moviment de Vida Independent és un moviment social que va néixer en el marc de la lluita pels drets civils de finals dels anys 60 als Estats Units (Universitat de Berkeley). El moviment va ser impulsat per l’acció d’un grup de persones amb diversitat funcional que necessitaven assistència personal per realitzar les seves activitats diàries. La lluita es va realitzar des de les organitzacions civils, universitats i associacions de veterans de guerra. El seu objectiu era que les persones discriminades per la seva diversitat funcional poguessin sortir dels hospitals i institucions i fins i tot de casa, on es trobaven recloses, perquè poguessin viure i participar en la comunitat.
El lema que defineix la seva Filosofia és:

¡RES SOBRE NOSALTRES SENSE NOSALTRES!

La filosofia del Moviment de Vida Independent es basa en quatre pilars:

  • Tota vida humana té el mateix valor;
  • Tothom, independentment de la seva diversitat funcional, és capaç de realitzar eleccions;
  • Les persones amb diversitat funcional ho són per la resposta de la societat a la diferència física, intel·lectual i sensorial i, tenen dret a exercir el control de les seves vides;
  • Les persones amb diversitat funcional tenim dret a la plena participació en la societat.
Jenny Morris, 1993

El Moviment de Vida Independent té els següents principis:

  • Desinstitucionalització
  • Autodeterminació
  • No discriminació
  • Desmedicalització
  • Autogestió dels suports
  • Suport entre iguals

Comentaris