El més vist del 2014 a #inèditviable

Adeu 2014,


Hem tingut molta Animació... amb visites de luxe!


#10anysdeQuaderns d'Animació, festa tertúlia al Ribot i Serra

Amb motiu del 10è aniversari de la revista "Quaderns d'Animació"s'organitzaran una sèrie de "festes-tertúlia", amb col·laboradores i amigues.
El 28 d'abril, a les 17h a l'Institut Ribot i Serra, SabadellXavier Úcar, Pilar Figueres, Jordi Sora, Pilar Cobo, Antonio Alcántara, José Luis González i Eli Medina van venir al Ribot i Serra.


Animació Sociocultural té FLOW! Rap per la convivència al Ribot i Serra


La crònica de la visita del Pau Llonch i del Sergi Cordón, Taller de Rap contra el Racisme.

I també la Marina Subirats

Amb perspectiva de gènere...

Amb més preguntes que respostes... I és que torna a ser un any dolent, també, per la igualtat de gènere.

¿Qué es un Estereotipo de Género?*

25 i 26 d'abril 
Institut Ribot i Serra de Sabadell

II Jornades Coeducatives amb la intenció de fer una primera aproximació a la coeducació dins la Formació Professional; oferir recursos  a l’alumnat dels diferents cicles per aplicar-los a la seva vida personal i professional; exposar diferents pràctiques coeducatives que es porten a terme en  instituts d’FP i dotar d’eines al professorat dels cicles formatius.


La llamada “crisis económica” (que es una estafa) ha sido un desastre -también- para las organizaciones solidarias (OOSS). Però un altre any que no vam fer La huelga general del tercer sector de acción social

Participació buida de contingut... I poca democràcia, perquè li diuen democràcia i no ho és


Hace ya unos años que empezó a cuajar la idea de que el estado español era el laboratorio político del siglo XXI. La ilusión democrática
I parlant d'ilusions democràtiques, va arribar el #9N i, també el #10N...


I vam votar No-Sí. 

Manifest per la Independència sense Estat

La via del No-Sí (No a l'Estat, Sí a la Independència), inconcebible dins dels marcs del paradigma cultural dominant, tot i haver estat ignorada pels partits parlamentaris i les plataformes independentistes, pot constituir la millor forma de resoldre les qüestions econòmiques, culturals i polítiques que subjauen en els nacionalismes i que alimenten els conflictes territorials així com altres problemàtiques del món contemporani. 

El desafío es lo de organizarnos para que cada una pueda atravesar con sus prácticas y dentro de sus propias posibilidades un espacio inclusivo, un espacio que abra la posibilidad de impulsar las demandas de dignidad, autodeterminación y justicia social para que el eco de la revolución materialice su potencia.


La ilusión democráticaTot i què, pel 2015, ens proposem Capgirar les ciutats?  - Construir la Ciutat Comunal

“Han passat 76 anys des de la Comuna de París, amb els seus Consells Comunals i les seves associacions de productors organitzats (...) 76 anys de lluita, on aquelles idees han anat germinant. No eren comunistes perquè no podien anomenar-se com a tal. Eren comunalistes. Aquest moviment va ser precisament el que aquí ha estat sempre el moviment federalista llibertari. Era el municipi amb drets de poder constituït, organitzant la vida sobre el pacte o federació, i el mutu acord”.
Desde aquel enero de hace 20 años, los mecanismos de las protestas sociales en todo el mundo nunca han vuelto a ser iguales.


I com sempre una mica de cultura... que no fa mal, en principi

Ecosistema o industria cultural

Un texto de Santi Eraso que considera que la educación y la cultura, en su sentido más amplio, favorecen la formación e ilustración de los ciudadan*s, contribuyendo a la cohesión social y a la calidad de la democracia. Así pues, los recursos destinados a su desarrollo son, previa decisión política, una manera de redistribución de las rentas, con arreglo a un sentido compartido de la justicia social.


Hem parlat d'educació... activa, rizomàtica

Gestión del conocimiento, conectivismo y aprendizaje rizomático 


O el professorat com a nodo activo en la gestión colectiva del conocimiento.

La teoría educativa de Carl R. Rogers; alcances y limitaciones

Es indudable que las ideas de Rogers han tenido una gran influencia desde la década de los cincuenta y hasta nuestros días en diversos campos. Sus conceptos y métodos se han difundido en áreas como la psicología, la medicina, la industria y, desde luego, la educación. Conceptos como "vivir auténticamente""persona de funcionamiento cabal""respeto a la persona""no directividad""crecer""autorrealización", etc., son parte ya de un lenguaje común en empresas y escuelas.

Comentaris