#ILPEducació. Volem decidir quina educació volem


Ja està en marxa la recollida de signatures per la ILP per una nova llei d'educació a Catalunya. Una iniciativa construïda a partir de les aportacions de molts actors de la comunitat educativa i de la societat civil. 

La ILP preten fer efectiu el dret a l’educació en totes les etapes (de Bressol a Universitat),  no permetre la gestió privada, recuperar la gestió democràtica  d’escoles i instituts, implementar una coeducació real, ...

Per arribar a ser debatuda al Parlament requerirà unes 50.000 signatures.

Dijous, 13 novembre de 2014 a les 11h RODA DE PREMSA a la FAVB, al carrer Obradors, 6 de Barcelona.
No et perdis la presentació de la #ILPEducació! Dijous 20n, 18.30h a la UB 

Imatge d'enllaç permanent incrustada

Què vol la ILP?


 • XARXA PÚBLICA ÚNICA I GRATUÏTA de bressol a universitat per a fer efectiu, real i universal el dret a l'educació de tota la ciutadania sense importar el seu origen social.
 • REDUÏR PROGRESSIVAMENT ELS CONCERTS ESCOLARS començant per aquells centres que cobren quotes molt altes i els que segreguen per qüestió de sexe. Els centres concertats en un període de 10 anys podran passar a ser públics o quedar privats sense subvenció ni concert.
 • NO PERMETRE LA GESTIÓ PRIVADA ni la participació d'empreses privades al sistema educatiu públic. Acabar amb la privatització de la gestió de centres educatius públics. En l'àmbit universitari no es podran destinar fons públics a fundacions i entitats privades que ofereixin estudis universitaris.
 • DEMOCRÀCIA. Recuperar la gestió democràtica dels centres educatius arrabassada per la LEC i per la LOMCE. Cap òrgan decisori o de govern podrà tenir com a membres representants del món empresarial.
 • AUTONOMIA de centres real, pedagògica, sense direccions imposades des de fora i amb projectes educatius discutits al si de l'escola, amb la participació de les famílies i la col·laboració amb l'entorn proper. En l'àmbit universitari, la recerca ha de ser d'interès per al benestar de tots els membres de la societat i sense la pressió de l'empresa privada.
 • IGUALTAT DE GÈNERE perquè les dones estiguin tan presents com els homes en els òrgans decisoris, de coordinació i de direcció.
 • AVALUACIÓ del sistema educatiu que serveixi als centres per a millorar i als estudiants per a reconèixer la seva feina i avançar en la seva formació. En l'àmbit universitari, les avaluacions de les estudiants, investigadores i docents s'han de fer amb esperit cooperatiu i fomentant la continuïtat de les trajectòries acadèmiques.
 • CONDICIONS LABORALS DIGNES de les treballadores per acabar amb la precarietat i la flexibilitat laboral mitjançant la funció pública, donant estabilitat i seguretat al personal.
 • EL CATALÀ, llengua vehicular de tot el sistema educatiu.
 • ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES. No permetre la privatització de les escoles bressol ni de la seva gestió. La titularitat i gestió de totes les escoles bressol ha de ser de la Generalitat, per tal d'evitar les desigualtats entre els diferents municipis.
 • FINANÇAMENT. Destinar un mínim del 6% del P.I.B. a l'ensenyament públic. Per compensar desigualtats s'ha de pactar, amb els agents educatius, una discriminació positiva en el repartiment dels recursos.

Per què una ILP?Perquè tant la LEC com la LUC com algunes polítiques municipals han permès la ingerència dels interessos privats en els espais educatius i han demostrat ser lleis incapaces de donar respostes positives al nostre sistema educatiu.


Mitjançant aquestes lleis es vol transformar el dret bàsic de l'educació en un bé individual i es vol aplicar el funcionament del sector privat a les institucions públiques, amb el clar objectiu de fer negoci amb l'educació i d'introduir formes de gestió piramidal i acabar amb la democràcia participativa.

No ho podem permetre.


Què és una ILP?
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es fonamenta en el dret de la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la seva intervenció en l'àmbit legislatiu. Permet als ciutadans plantejar el Parlament interessos que són de gran interès per a un sector de la població i pot obligar a realitzar una votació pública sobre una proposta de llei, esmena constitucional o reforma legislativa.


A casa nostra, per a presentar una proposició de llei a la Mesa del Parlament calen, com a mínim, 50.000 signatures.


Si vols la versió PDF per imprimir clica aquí

Comentaris