AnimaLAB is on fire! Al setembre ens constituïm!

AnimaLab
Aquest dijous (31 de juliol) alumnat, professorat, professionals que s'identifiquen amb la metodologia i pràctica de l'animació sociocultural han donat un altre pas endevant en la constitució del grup AnimaLab amb la intenció de crear un espai on investigar, aplicar i gaudir de l'Animació Sociocultural i Turística.

El grup ha definit objectius a curt termini i els principals eixos de treball.

Convoquen l'assemblea constituent pel dissabte 27 de setembre al Parc Vallès.

Esteu atentes a les xarxes!

Facebook i a Twitter: @AnimaLABSbd 

Dijous 31 de juliol, es va celebrar una nova reunió d'AnimaLab, al Bar Pepe de Sabadell. Això no és un acta però aquestes són algunes de les qüestions que es van tractar:

1. AnimaLab pren com a base els estatuts proposats per l'alumnat de segon del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turística de l'INS Ribot i Serra i s'han aprobat les modificacions proposades a la tercera reunió. Prenem consciència de que AnimaLab és un dispositiu inacabat, serà la dinàmica del grup la que marcarà la forma, i no al revés.

Aquest grup és UN PUNT DE PARTIDA inevitable però ambivalent: un dispositiu de dispostius encara per crear i recrear dinàmiques d'Animació Sociocultural.

2. AnimaLab respon a la necessitat de crear un espai per investigar, experimentar, compartir, aplicar i gaudir de l'Animació i per conservar i establir vincles entre alumnat, ex-alumnat, professorat i professionals.

La nostra aposta tàctica / estratègica és la creació d'un espai móvil, flexible, nou, on crear, sedimentar, madurar la nostra pròpia animació sociocultural.

3. AnimaLab respon a la necessitat d'organitzar-nos per tal visualitzar i enfortir la figura de l'Animadora Sociocultural i la de la Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística. AnimaLab participarà d'altres instàncies organitzatives que comparteixin els seus objectius, al barri, a la ciutat i al món.

Volem facilitar noves hibridacions on testejar situacions, desitjos i projectes que facin proliferar noves dimensions de l'animació; cooperacions inèdites amb institucions socioculturals i turístiques, amb l'objectiu tant de generar renda per als diversos projectes en curs, com de generar curtcircuits en i a partir de les noves cooperacions.

4. Línies a treballar a curt termini seran: la salut mental, la relació amb les administracions i altres institucions, el circ social com a forma d'intervenció, Botiboti i altres projectes, la creació d'un "consultori professional", i la "qüestió turística" (Si l'Animació pot i HA DE SER en tots els àmbits de la vida, al turisme, també. AnimaLab vol defenir quin turisme volem (i no descarta aliances monstruoses). AnimaLab no marxa de vacances, fa turisme).

5. AnimaLab és en un espai on compartir experiències, coneixements i recursos. AnimaLab vol apropar-se a l'art com a forma d'intervenció socioeducativa.

Xarxes de cooperació i d'ajuda mútua, espais per a conspirar formes d'autodefensa, espais per trobar-se amb altres; xarxes d'autoformació front la caducitat de l'ensenyament-fàbrica i de la docència sedentària, formes anòmales, nòmades d'aprenentatge comú.

6. AnimaLab vol FER Animació Sociocultural i generar i reforçar altres dispositius i artefactes educatius, comunitaris, culturals, de lleure i turístics que comparteixin els seus objectius.

Volem crear espais per agregar-se i contagiar-se amb els altres, per a comunicar millor, per a practicar l'animació a la present cojuntura.

7. A AnimaLab anem a cuidar-nos: promourà relacions simètriques, sanes i igualitàries. (H)amor, salut i Animació! I hem decidit parlar en femení... (Si en algun moment optem per l'ús del masculí genèric, ho farem de molt mala gana, per no afegir pesadesa als documents, però sense que això suposi en cap cas que acatem aquesta negació quotidiana de la presència de les dones en l'esdevenir del món.)

Animalab ja té un projecte en marxa: Ioga Lliure al Ribot: Ioga per a tothom com a eix d'nvestigació i creació d'Animació i Salut.

8. AnimaLab conserva el logo i el compte de twitter @AnimaLabSbd i s'obrirà un grup al facebook per treballar les diferents qüestions proposades i la difusió del projecte.

9. AnimaLab us convocarà per les xarxes al setembre al Parc Vallès... Esteu atentes!!

Comentaris