#a Salt tenim un projecte

Assemblea-Ateneu-cartellL’assemblea de l’Ateneu Popular de la Coma Cros va iniciar el dia 23 de juliol la Campanya “A Salt tenim un projecte” amb l’objectiu de donar ressò i visibilitat al projecte de gestió de l’Ateneu que va ser presentat a l’Ajuntament de Salt el passat dia 2 de juliol de 2014. Després de la primera presentació pública i per registre de la proposta, a data d’avui, ja són 40 les entitats que han fet l’entrega al l’Ajuntament de Salt del projecte comú. 
La proposta de gestió de l’Ateneu de la Coma Cros, es basa en el model de gestió comunitària, on la presa de decisions recau en una assemblea democrática i oberta, a partir de la qual s’articulen comissions de treball i una comissió gestora. En el cas de l’Ateneu, aquesta assemblea es va constituir el passat 24 d’octubre de 2013, amb més d’una vintena d’entitats, com a resultat del procés participatiu que havia dut a terme el Consell de Ciutat amb el suport de l’Ajuntament, anomenat “Posem Fil a la Coma Cros”, el juliol de 2013.
Així, després d’un any de feina col·laborativa de nombroses entitats, inciada amb aquest procés participatiu organitzat des de l’Ajuntament, i posteriorment amb la jornada “Engeguem la Coma Cros”, realitzada el mes de març de 2014, el projecte de gestió comunitària de l’Ateneu n’és el principal resultat. Un projecte que gaudeix d’un ampli consens social, legitimat pel nombre de participants en les diferents jornades (entre 80 i 100) i pel suport de les entitats que el comparteixen.
Malgrat la feina feta, aquesta presentació no s’havia fet abans ja que l’Assemblea de l’Ateneu ha estat participant d’un procés de negociació amb l’Ajuntament, en tant que impulsor del procés participatiu, des del novembre de 2013. No obstant, el mes de maig de 2014, l’Ajuntament va trencar el procés amb l’argument de la impossibilitat legal del model i per qüestions de representativitat. Posteriorment, va convocar les entitats per explicar el seu projecte propi, obviant el procés engegat i la interlocució amb l’Assemblea, i va obrir un període de presentació de propostes i esmenes al seu projecte inicial.
La proposta municipal actual es concreta bàsicament en una revisió del pla d’usos, l’elaboració d’un calendari de programació i la simplificació dels tràmits d’ús. Segons l’assemblea, un projecte és molt més.
El projecte de gestió comunitària de l’Ateneu presentat per l’Assemblea té com a elements identificadors; la intergeneracionalitat, el potenciament de la vida associativa, la inclusió, la connexió i articulació de la comunitat, la promoció de relacions socials i cooperació, la dinamització del territori, l’accés i espais no exclusius i la gestió democràtica. A més s’articula en tres eixos de treball; social, educatiu i cultural.

Des de l’Assemblea a més s’entén que la qüestió de la legalitat és un argument “pantalla”, ja que no només és una qüestió legal o tècnica, sinó que també és política i passa per la voluntat de confiar en les entitats. A més, el projecte es basa en la idea de democràcia directa, que no pretén represnetar sinó que convida a participar.

En aquest context es presenta la campanya #aSalttenimunprojecte, per donar a conèixer el projecte de l’Assemblea l’Ateneu Popular de la Coma Cros entre la població, com a esmena a la totalitat, i com a projecte públic i provisional perquè és obert, democratic i transparent, com els valors basics de la gestió comunitària.

Es considera que es tracta d’una ocasió excepcional per al municipi de Salt, amb més de 40 entitats compromeses amb un objectiu comú per a un equipament de tothom.

Amb aquesta campanya, l’Assemblea vol reclamar a l’Ajuntament el retorn a la negociació i per aquest motiu s’ha demanat una reunió urgent.

Comentaris