Els Plans de Desenvolupament Comunitari en perill d'extinció. Badia, fins el 2015

Les tècniques de Plans de Desenvolupament Comunitari, ubicats/des a diferents barris d’habitatge social de Catalunya, ens fan arribar la 2na part i actualització del procés relatat el passat mes de febrer, al manifest: Què està passant amb els PDC, a barris d'habitatge social?

A dia d'avui, tornen a contactar amb nosaltres, amb la intenció d’informar-nos i visualitzar els darrers aconteixements que poden portar a la desaparació imminent, d'aquest conjunt de programes.

Per altra banda, la situació del PDC de Badia és diferent, i té garantida la seva sostenibilitat fins el 2015, ho expliquem sota la segona part del manifest.


Llegiu i compartiu aquesta actualització del manifest, amb la que volen denunciar l'actual situació d'incertesa que estem vivint: els/les treballador@s afectats/des, les entitats, els/les veïn@s i la resta d'agents socials dels 20 barris de Catalunya, que perdrien aquest recurs comunitari tan important. 

PDC en perill d'extinció!! 

Els Plans de Desenvolupament Comunitari, als barris d'habitatge social de Catalunya, es troben al límit des del passat mes de setembre de 2013, quan es va obrir la licitació del programa per la seva gestió al 2014. Des d'aquesta data els PDC, els barris i els seus corresponents tècnics han viscut amb angoixa i total incertesa la renúncia a la gestió de les tres possibles entitats licitadores: FAVIBC, actual entitat gestora fins a finals del mes de febrer, i les dues entitats restants durant aquest mes de març: Fundació Pere Tarrés i Vincle – Serveis a la Persona i a la Comunitat. 

Quan parlem de barris d’habitatge social, estem parlant de barris amb grans percentatges: de població a l'atur, de persones en situació risc d'exclusió socioeconòmica, de població immigrada, etc. On precisament s'estan duent a terme aquests i d'altres programes comunitaris des de fa anys, per tal de poder millorar les condicions de vida de les persones que hi viuen, des del treball en xarxa i coordinat entre els diferents serveis de les administracions locals, el teixit associatiu i els veïns i veïnes d'aquests territoris. 

A data d'avui i després de la renuncia de totes les entitats, és clar que la convocatòria quedarà deserta i això podria suposar el tancament d'aquest programa públic. 

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (Departament de Benestar Social i Família) com a responsable última del concurs, encara no ha comunicat la renúncia de l'última entitat, no ha donat resposta a la petició de reunió que els/les propis/es treballadors/es dels PDC han demanat formalment, ni ha comunicat quina és la seva intenció respecte al futur d'aquests 20 Plans de Desenvolupament Comunitari. 

L'entitat que de moment gestiona els contractes dels/les tècnics/ques comunitaris/es (FAVIBC) i guanyadora en primera instància de la convocatòria, tampoc ha donat cap tipus d'informació sobre l'estat del convocatòria pública, ni de les renúncies de les diferents empreses, ni les perspectives de futur als seus/ves treballadors/es afectats/des. 
 
Mesos enrere, us demanàvem suport per evitar els canvis i retallades que es preveien als PDC, a barris d'habitatge social: tancament de plans a territoris, reduccions de jornades i uns horaris de treball inflexibles i impossibles de coordinar amb l'activitat del territori.  

Ara per ara, la situació es veu totalment agreujada pels aconteixements descrits anteriorment. I davant les mostres de rebuig plantejades per part de tots els agents socials implicats i la pressió exercida per tal de no acceptar aquestes retallades, la resposta de la Generalitat de Catalunya podria ser el tancament unilateral i imminent del programa, a 20 barris de tota Catalunya. 
 
El fet que la convocatòria quedi deserta, fa que la decisió de tornar-la a obrir o de plantejar-ne una altra, esdevingui una decisió exclusivament política, de la pròpia Generalitat de Catalunya. 

Sembla ser que la Generalitat ha anunciat a algun dels municipis afectats (Badia del Vallès), de manera individual, que concediria una subvenció directament al municipi a través d’un contracte-programa PDC. D’aquesta manera assegurarien la continuïtat de la feina feta i el lloc de feina de la tècnica responsable. Però no oblidem que són 20 els barris afectats, amb unes necessitats socials i comunitàries molt importants, i 16 treballadors/es vinculats a aquests barris, amb una situació de total incertesa. 
 
Ens privaran d’aquest recurs i de les persones que hi treballen? 
 
És per aquesta raó que hem de continuar fent pressió, des de la ciutadania, entitats dels barris, tècnics/ques i polítics/ques, etc... que visualitzi la importància dels Plans Comunitaris afectats i les repercussions socials i comunitàries dels seus tancaments. 
 
Hem de fer pressió, no podem permetre aquesta nova retallada! 
Els PDC a barris d'habitatge social, poden desaparèixer imminentment! 
 
 
Catalunya, 1 d’abril de 2014 
 
 
 
Les tècniques i els tècnics dels Plans de Desenvolupament Comunitari, a barris d’habitatge social

Per tal de rebre més informació, us podeu adreçar a la següent adreça de correu electrònic: queestapassantpdcfavibc@gmail.com 

El PDC de Badia, fins el 2015

Paral·lelament a tot el que estava passant, l’Ajuntament i la comunitat de Badia no han deixat de pressionar la Direcció General d'Acció Cívica per evitar la supressió d’aquest programa, a través de l'assemblea extraordinària que s’ha celebrat, informes de valoració del seu impacte, l’acord de la Junta de Portaveus pel seu manteniment, i diverses reunions sol·licitades per l’Ajuntament per tal de reclamar la seva continuïtat...

A dia d’avui, la DGAC ha comunicat a l’Ajuntament que davant de la deserció  de la convocatòria de gestió del programa, es concediria una subvenció directament a l’Ajuntament per seguir amb el PDC de Badia, a través d’un Contracte Programa, al menys fins 2015

D’alguna manera la lluita que s’ha portat des de Badia ha portat el seu fruit i la feina realitzada podrà tenir continuïtat. Per això, ens hem de felicitar totes. En tot cas, s’haurà de tornar a sol·licitar aquesta subvenció per seguir comptant amb un PDC de cara a l’any 2015 (o fer alguna cosa per garantir la seva sostenibilitat).

Comentaris