El Club Social la Xamba tindrà un local al Parc Central

L’Ajuntament de Sabadell iniciarà els tràmits administratius per la concessió d’un local a l’entitat Salut Mental Sabadell dins el complex Parc Central, ubicat al carrer de Diego de Almagro, 42. En el local, de 370 m2, l’entitat ubicarà la seu i el Club Social la Xamba.Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Sabadell
Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Sabadell
Aquest pas permetrà que l’associació Salut Mental Sabadell pugui dur a terme els serveis i activitats que li són pròpies i afins d’acord amb els seus estatuts, amb caràcter gratuït i un termini de vint anys, havent de constituir una garantia definitiva. L’espai permetrà millorar les condicions per portar a terme activitats i ampliar el programa de propostes.
El passat mes d’abril el complex també va posar a l’abast de les persones amb malaltia mental, 5 habitatges per a persones autònomes amb malaltia estabilitzada, ampliant així les oportunitats per realitzar un projecte de vida, promovent la integració i evitant l’estigmatització social.
La cessió del local i la reserva d’habitatges se suma a molts altres elements per avançar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i en el marc dels objectius del Pla Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addicions de Catalunya. En aquest àmbit, l’Ajuntament concedeix subvencions anuals i posa a disposició de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya dos habitatges de lloguer a la ciutat, un projecte que compta amb la col·laboració de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT).
L’entitat Salut Mental Sabadell va néixer a la ciutat l’any 1994, de la mà de professionals del sector i de famílies que compartien una mateixa problemàtica i la voluntat comuna de millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’algun trastorn mental i les seves famílies. Salut Mental Sabadell la formen més de 2.600 persones.

Comentaris