Imaginació didáctica

Un dels motius recurrents que una majoria del professorat cita com desmotivació, és el següent: cada any són els mateixos continguts i la mateixa seqüència dels mateixos. Aquesta perspectiva defineix l'aprenentatge per continguts, tradicional i de transmissió directa encara tan recurrent.

Si t'avorreixes, hackeja l'aula. Com? Imaginació didàctica.


INED21 no creu que els continguts siguin secundaris, ni que la transmissió directa no tingui sentit en una metodologia actualitzada. Si acudim a la seva proposta d'equilibri metodològic i la seva anàlisi del que significa seqüència didàctica, qualsevol suspicàcia queda aclarida.

INED21 planteja un concepte que no té lloc en la formació actual del professorat (ni en moltes voluntats). Encara no, però la societat del coneixement ens demanda aquesta nova competència: imaginació didàctica. Una societat on el capital humà sigui el factor diferencial en la seva relació amb la informació, necessita d'un professorat creatiu. Dit metodològicament: imaginació didàctica. Tot és possible al procés d'ensenyament aprenentatge. Si no trobes solucions pregunta a l'alumnat, mira per la finestra.

Imaginació didàctica significa la capacitat d'interrelacionar en la seqüència didàctica una característica nova, l'estructura clau en tota tasca d'ensenyament-aprenentatge. Algunes variants dins de la pluralitat existent: imaginació que pot donar-se en la construcció i disseny d'activitats actualitzades, contextualitzades, on es facin explícites relacions que abans ningú havia vist, inèdits viables

Només podem desenvolupar la creativitat a través d'ella mateixa. 

L'ensenyament creatiu requereix experiències didàctiques innovadores que ens permetin passar d'un ensenyament basat en la informació del professorat a un ensenyament basat en l'activitat formativa de l'alumnat i preocupat per l'abordatge de la diversitat i per la projecció de la inclusió en tots els seus àmbits.

Res de nou, educació integral, participació i creació cultural...


També és cert que per a això es requereix persones actives i compromeses amb el medi educatiu.

La creativitat ens obliga a parlar el seu mateix llenguatge: imaginació didàctica. Davant la inèrcia i la crítica de tota nova proposta, sempre hi haurà professors que s'arrisquin en el seu treball diari. Són els mateixos que gran part de l'alumnat no obliden. Descobreixen que s'han submergit en una matèria a través d'una nova perspectiva.

Comentaris