Animació sociocultural amb perspectiva de gènere


L'alumnat de primer d'Animació Sociocultural i Turística de l'Institut Ribot i Serra ha participat durant dues setmanes del projecte Àgora: descobrint i desmuntant estereotips de gènere.

El producte dels tallers, audiovisuals amb perspectiva de gènere, es presentarà públicament dijous 30 a les 18h al Casal Can Capablanca de Sabadell.


El projecte Àgora ja s'està duent a terme a diferents Instituts de l'estat espanyol. És un projecte confeccionat per sensibilitzar a la societat sobre els estereotips de gènere: mostrant com els estereotips perpetuen situacions de desigualtat/violència; promovent que altres formes de relacionar-se i de ser (dones i homes) són possibles; promovent projectes de denúncia a través de campanyes audiovisuals.

El projecte ha constat de dues fases desenvolupat durant dues setmanes:

Una primera de caire "teòric", tot i que dinàmic i participatiu, on l'alumnat aprèn els conceptes bàsics (sexe i gènere, estereotips, violències de gènere, etc.).

L'objectiu és abordar els diferents estereotips de gènere existents en els mitjans de comunicació, aprendre a detectar els aspectes sexistes en publicitats i anuncis reals i analitzar les conseqüències dels mateixos en relació a les desigualtats de gènere.


Una segona fase pràctica, on l'alumnat posant en pràctica els seus coneixements ha dissenyat i gravat el seu propi anunci o curtmetratge per tal de trencar estereotips de gènere.


Finalment, l'alumnat engrescat, presentarà públicament els curtmetratges realitzats al Casal Can Capablanca de Sabadell, dijous 30 a les 18h.

El Projecte és una iniciativa de FUNDESO (Fundació Desenvolupament Sostenible). La Fundació Desenvolupament Sostingut és una ONG aconfessional, apolítica i independent fundada el 1995, que promou projectes d’educació i sensibilització per tot el territori català i espanyol.


INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
ALGUNS CASOS DE PUBLICITAT DENUNCIADA PER SEXISTA

Sabies que? ...

La Llei 34/1988, de 11 de novembre, general de publicitat, modificada per la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, considera il·lícita "la publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts en la Constitució, especialment als que es refereixen els articles 18 i 20, apartat 4.

S'entenen inclosos en la previsió anterior els anuncis que presentin a les dones de forma vexatòria, bé utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix com mer objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar, bé per la seva imatge associada a comportaments estereotipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament coadjuvant a generar la violència a què es refereix la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. "

COM POTS DENUNCIAR

A Internet l'Observatori de la Publicitat Sexista de l'Institut de la Dona omplint un formulari a la següent pàgina: http://www.observatoridelesdones.org/cat/MQF.html


Comentaris