Quan l’acció comunitària no interessa

L’acció comunitària engloba tots els processos que es posen en marxa des de d’una comunitat amb la finalitat de transformar la realitat. El que pretenen aquest processos és aconseguir que les persones i les comunitats trien i construeixin els seus propis destins. Per arribar a això la comunitat ha de prendre consciència de la realitat que l’ envolta,   dotar-se d’eines  i passar a l’acció amb lògica de procés.

 Antonio Alcántara | EducaciótransformadoraEls dos periodistes Carles Bosch i  Josep Serra, amb el reportatge “El futur era de tots”, han volgut explicar d’ una forma molt clara com va néixer l’estat del benestar i el difícil que ha estat el camí per arribar a una vida digna posant exemples d’organització social a Suècia, Anglaterra, Brasil i Roquetes (9 Barris – Barcelona).

La seva emissió va ser suspesa el passat 16 de maig (coincidia amb el primer aniversari del moviment ciutadà 15-M). La direcció de la TV pública va substituir pel documental “El meu nom és Druillet”.

La decisió de la directiva de Tv3 de suspendre la emissió “per problemes tècnics” és una excusa que evidència clarament com el poder polític/financer manté ferm el seu discurs controlant la informació que es fa pública. Que la Caixa hagi retirat la publicitat dels mitjans que han difós les concentracions de les #Torresmordor és un altra exemple.

Que els membres d’una comunitat siguin capaços d’organitzar-se per ells mateixos, perdre la por, i donar resposta a les seves necessitats no sembla estar en el mapa d’interessos del poder polític/financer. Evident!.

Antonio Alcántara Alcántara

Per més informació:

Comentaris