Crowdfunding o micromecenatge, una forma alternativa de finançar projectes

Crowdfunding (crowd = multitud, funding = finançament) és una forma de finançament per micropagaments que és totalment innovadora a Espanya.

És evident que les formes de producció i distribució de la cultura i projectes socials estan canviant dràsticament i ningú sap quina es la direcció. El crowdfunding és una proposta concreta i real que canvia no tan sols la forma de produir i distribuir sino d’entendre la cultura i la societat. Estan canviant els esquemes.
 
Abans el destinatari era tan sols un consumidor passiu que anava el cinema es gastava nou euros, consumia i tornava a casa. En el nou paradigma el destinatari posa nou euros i es converteix automàticament en un co-productor que rebrà moltes més coses a part de la pel·lícula i que a més té veu i vot en l’obra/projecte per la que ha apostat. 
 

Alguns consells sobre Crowdfunding 

Aquests són alguns dels consells que ens han donat els ponents sobre el crowdfunding.
 • Són molt importants els dies inicials de la campanya. Aconseguir un ampli suport durant els primers dies facilita que el projecte guanyi en suport, imatge i credibilitat. 
 • És molt important que es faci molta difusió del projecte a través d'entorns com els xarxes socials. És important que els responsables dels projectes coneguin aquests entorns i hi dediquin temps. 
 • És interessant oferir una àmplia llista de possibles aportacions, ja que facilita la participació.
 • Hem de vigilar en les contraprestacions que oferim, que no suposin més feina que el projecte en sí.
 • Oferir una presentació atractiva i que desperti l'interès dels possibles mecenes.
 • Abans de participar com a responsable d'un projecte és interessant fer-ho com a micromecenes, és una bona forma de conèixer-ho de primera mà.

El Crowdfundig o micromecenatge (Enric Senabre)

El Crowdfundind o micromecenatge es refereix a la cooperació col·lectiva de persones, per norma general, a través d'Internet, que reuneixen diners per aconseguir un objectiu comú o recolzar els esforços iniciats per altres persones o organitzacions.

Té els orígens als Estats Units i sobretot en el sector artístico-cultural (d'aquí ve el nom de micromecenatge: petits mecenes que "substitueixen" els mecenes tradicionals), però actualment el finançament col·lectiu s'aplica a àmbits molt diversos

Algunes empreses i projectes han fet crowdfunding directe, és a dir, directament des del propi web de l'empresa. Existeixen però, algunes plataformes que ofereixen un espai comú per a projectes que vulguin ser finançats d'aquesta forma.

En el cas de projectes de crowdfunding directe, ens posa com exemple, la pel·lícula "El Cosmonauta" que aviat veurà la llum. També és aquest el cas del projecte Ictineu.

Característiques generals de les plataformes de Crowdfunding:
 • Els interessats presenten un projecte, que és avaluat pels responsables de la plataforma. 
 • Un cop acceptat el projecte, normalment es determina un període màxim per intentar aconseguir la quantitat econòmica necessària per tirar endavant el projecte. 
 • Aquestes plataformes es queden una comissió, que normalment està entre el 5 i el 8%.
 • Si el projecte no recull els diners necessaris per tirar endavant, els diners es retornen a les persones que havien fet l'aportació.
 • Els responsables de cada projecte escullen els incentius que es donen a canvi de cada aportació, en funció de la quantitat.

Destaca el valor del projectes oberts, amb llicències copyleft o amb codi obert per exemple, ja que per si mateix, aquest ja és un aspecte de valor per alguns mecenes. Des de Goteo es promouen especialment projectes "que contribueixin al desenvolupament de procomú, el coneixement lliure i el codi obert"

Claus dels projectes d'èxit d'aquest sistema de finançament:
 • Que darrera del projecte hi hagi un equip il·lusionat i capaç de transmetre confiança en el projecte.
 • Bona presentació: transparència i proximitat.
 • Informació contínua del projecte.
 • Objectius concrets.
 • Si el projecte és llarg, és important que hi hagi etapes, amb resultats progressius.
 • Retorns i incentius d'interès.

Algunes plataformes crowfunding:
Verkami: Fue la primera plataforma de crowdfunding en España. En esta plataforma los proyectos tienen un límite de 40 días para conseguir recaudar dinero. 
Goteo.org: Una red social de financiación colectiva (aportaciones monetarias) y colaboración distribuida (servicios, infraestructuras, microtareas y otros recursos) desde la que impulsar el desarrollo autónomo de iniciativas, creativas e innovadoras, que contribuyan al desarrollo del procomún, el conocimiento libre y/o el código abierto. 
Lanzanos: En esta plataforma, los proyectos tienen una fecha límite que está determinada por el autor y no existe un máximo.
Ivnus: Esta plataforma es muy reciente y por lo tanto, con pocos proyectos abordo. Aún así, se puede visitar la página web y ver cómo poco a poco crecen y animan a que más proyectos se unan.
Fandyu: Es, como Ivnus, una de las babies del crowdfunding en España, pero en su página pueden verse algunos de los proyectos que están empezando a capitalizarse a través de este mecanismo.

Comentaris