Proposta com col·lectivitzar la cultura a Sabadell

Acció Cultural Metropolitana vol engegar a Sabadell una diagnosi de la capacitat cultural local des de l’autogestió dels recursos, la connexió entre iniciatives locals i estimulant lligams externs amb experiències similars i complementàries.


Aquesta proposta es vol concretar en l’organització de trobades de diagnosi participada i de reflexió col·lectiva. Mitjançant entrevistes a grups i persones implicades en accions i iniciatives culturals de ciutat i comarca es plantejaran temes sobre les formes i les dificultats de l’autogestió cultural, sobre el reconeixement de totes les iniciatives existents, els recursos utilitzats i el patrimoni disponible.

Creiem que la ciutat disposa d’un important patrimoni cultural generat per les iniciatives culturals autònomes. Aquest es pot especificar inicialment en les experiències creatives realitzades i en la documentació conservada en els arxius de les entitats, que constitueixen la base d’un relat de ciutat que cal rellegir i actualitzar. Altrament, conèixer aquest patrimoni i infraestructura amb que cada iniciativa compta, ens permet entendre el nivell d’intercanvi que es pot donar i les oportunitats que poden aparèixer en propiciar un ús compartit dels recursos: llocs de trobada, espais d’exposició, auditoris, aules… Així com els instruments i les eines de comunicació disponibles que cal connectar i complementar en el reconeixement i el respecte per l’autonomia de cadascuna de les iniciatives.

Acció Cultural Metropolitana dins del programa Aula A la Deriva, proposa a Sabadell, unes trobades de diagnosi participades i de reflexió col·lectiva, convocant a aquelles persones i grups implicats en accions i iniciatives culturals de la ciutat.

Volem conèixer personalment les dinàmiques, les dificultats i la percepció de la situació cultural de la ciutat, i també propiciar en aquestes trobades col·lectives un espai per compartir opinions i la valoració de noves oportunitats i reptes.

Comentaris