Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal

Aquesta Guia és una actualització de la que es va editar l’any 2006 i incorpora el coneixement adquirit al llarg d’aquests anys, així com casos i exemples pràctics per il·lustrar-lo. Els destinataris de la guia són institucions i actors que promouen la participació en l’àmbit municipal.

El canvi de destinataris respecte de l’anterior guia de processos participatius està motivat pel fet que és en l’àmbit municipal on hi ha més pràctiques participatives per definir polítiques i serveis públics, i on l’apoderament del ciutadà és més palès. Per tant, donar suport a les institucions municipals per dur a terme aquestes pràctiques participatives afavoreix que el conjunt de la nostra societat millori en termes de qualitat democràtica.


Comentaris