Aprovat el curriculum del Cicle Formatiu d'Animació Sociocultural i Turística

Aprovada l'ORDRE ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística.

Un detall... Art. 11.2. "...la formació establerta en la present Ordre, en els seus diferents mòduls professionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en els diplomes de monitor i director/coordinador d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, a l'efecte de complir els requisits de titulació exigits en les diferents comunitats autònomes per a l'acompliment professional en les activitats de temps lliure."

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0BzWAFLxG3i2SaHo1dGlMbjJkejg/view?usp=sharing


Comentaris