Trepitjant carrer: sobre les polítiques de joventut locals i la participació social

Txell Llesera | Educació Transformadora. Comparteix amb totes el seu Treball Final de Grau d’Educació Social.


A la seva investigació vol aprofundir en la participació dels joves en les polítiques de joventut partint de l’aportació que fa l’acció comunitària i el medi obert des d’un vessant socioeducatiu. Una participació que entén els joves com a subjectes polítics i de ple dret, pretén incorporar altres elements un vincle amb el col·lectiu juvenil partint d’un posicionament crític. En conclusió, obrir espais d’actuació que ens permetin aproximar-nos a les mateixes necessitats dels i les joves i que aquests prenguin partit en el si d’una governança relacional.

Comentaris