A pel 2017!! [El més vist a l'#ineditviable al 2016]

Animació Sociocultural, innovació educativa, refugiades, 15M, feminisme, participació, acció directa, ... el més vist de l'inèditviable al 2016.

Animació Sociocultural

Jornada formativa: Animació Sociocultural i mobilització social
L’Animació Sociocultural no és neutra. Crònica Jornada #ASCMobilitza


El animador sociocultural (funciones, valores, capacidades y actitudes)


#RefugeesWelcome

'Astral', el documental que salva vidas

AMANDA ANDRADES | Cxtx. Jordi Évole y ‘Salvados’ proyectan en más de 130 cines la historia de un velero reconvertido en barco de rescate en el Mediterráneo. La recaudación va destinada a la ONG Proactiva Open Arms.

Innovació educativa

¿Qué significa innovar en educación?

La innovació era una festa

Afusellantla crònica de @Formatística. (...) I què tal dedicar els 150.000 euros que la Dipu acaba de trobar a beques menjador, beques acadèmiques, calefaccions d’escoles i instituts, personal de reforç, traductors per a famílies d’immigrants de manera que les tutories no les tradueixin els seus fills o la formació permanent que cada any es paguen els mestres de la seva butxaca? Cóm es repartiran aquests diners i recursos humans de la diputació? A parts iguals? Jesuites de Sarrià igual que les escoles de màxima complexitat?

Escola Nova 21: Un petit pas publicitari per algunes escoles, un gran pas cap a la privatització de l’educació


Principios del sistema Reggio Emilia

“Si se hacen cosas reales, también son reales sus consecuencias”

Ausubel. Aprendizaje significativo

 #15M

#76Mars Llamada internacional #15M #GlobalDebout - #NitDebout en todas partes


¿Cuáles han sido las interpretaciones que han servido de base para la formulación de políticas de juventud? ¿Qué factores explican la forma en que se ha dado tal formulación? ¿Qué factores determinantes de la participación juvenil están presentes en este final de siglo y qué influencia tienen en los esfuerzos por lograrla? ¿Qué rasgos asumen, en este período de fin de siglo, las relaciones entre generaciones, principalmente entre los adultos y los jóvenes? Estos y otros interrogantes de interés se discuten a lo largo de las páginas que presentamos.


Feminismes

Fira del llibre feminista a Sabadell

¿Qué es un Estereotipo de Género?*


Participació i joves

Participación social y desarrollo en la adolescencia

Hola sóc McDonald's i vinc a recollir CV's de joves de Nou Barris sota el paraigua de l'administració


Comentaris