6 de novembre de 2016

Connectem!! Energies Comunitàries

IniciL’organització de la Trobada de les Energies Comunitàries és un procés viu que vol implicar els agents d’acció comunitària de Barcelona en la ideació, disseny i realització d’un moment de creació i reconeixement a partir de les inquietuds, interessos i sabers col·lectius per generar, transformar i multiplicar la mobilització d’aquestes energies.


Les Energies Comunitàries són projectes col·lectius que tenen una determinada intencionalitat:  • L’enfortiment i apoderament de la comunitat.
  • La millora de les condicions de vida de les persones, donant resposta a necessitats diverses: salut, educació, treball, habitatge; també a aspectes relacionals
  • La inclusió/cohesió social, no deixar fóra als dèbils.

Acció

L’acció ja ha estat definida. Es tracta de projectes col·lectius construïts col·lectivament.

Procés

El procés apunta a la dimensió relacional: els actors (persones, entitats, serveis, administracions, etc.) es relacionen entre si amb motiu del projecte. Les formes de relacionar-se i la intencionalitat de les relacions són la base de la metodologia comunitària. Podríem dir que una metodologia comunitària és una forma de relacionar-se entre actors comunitaris.

Sistema comunitari

Un sistema comunitari es dóna quan un procés està prou assentat o madur i el podem definir com un conjunt d’actors concrets que es reconeixen entre ells, es regeixen per unes maneres de fer establertes i mútuament acceptades, comparteixen projectes, i tenen certes característiques d’estabilitat i legitimitat.

Nota: si en algun moment hem optat per l'ús del masculí genèric, ho fem de molt mala gana, per no afegir pesadesa a les entrades, però sense que això suposi en cap cas que acata aquesta negació quotidiana de la presència de les dones en l'esdevenir del món.