Connectem!! Energies Comunitàries

IniciL’organització de la Trobada de les Energies Comunitàries és un procés viu que vol implicar els agents d’acció comunitària de Barcelona en la ideació, disseny i realització d’un moment de creació i reconeixement a partir de les inquietuds, interessos i sabers col·lectius per generar, transformar i multiplicar la mobilització d’aquestes energies.


Les Energies Comunitàries són projectes col·lectius que tenen una determinada intencionalitat:  • L’enfortiment i apoderament de la comunitat.
  • La millora de les condicions de vida de les persones, donant resposta a necessitats diverses: salut, educació, treball, habitatge; també a aspectes relacionals
  • La inclusió/cohesió social, no deixar fóra als dèbils.

Acció

L’acció ja ha estat definida. Es tracta de projectes col·lectius construïts col·lectivament.

Procés

El procés apunta a la dimensió relacional: els actors (persones, entitats, serveis, administracions, etc.) es relacionen entre si amb motiu del projecte. Les formes de relacionar-se i la intencionalitat de les relacions són la base de la metodologia comunitària. Podríem dir que una metodologia comunitària és una forma de relacionar-se entre actors comunitaris.

Sistema comunitari

Un sistema comunitari es dóna quan un procés està prou assentat o madur i el podem definir com un conjunt d’actors concrets que es reconeixen entre ells, es regeixen per unes maneres de fer establertes i mútuament acceptades, comparteixen projectes, i tenen certes característiques d’estabilitat i legitimitat.

Comentaris