La despossessió de la vida quotidiana: Impactes i respostes

TAIFA11: La desposesión de la vida cotidiana
L'Informe 11 del Seminari TaifaLa desposesión de la vida cotidiana intenta explicar de quina manera la vida quotidiana és afectada pel conjunt de les relacions de producció, legals, polítiques i ideològiques que configuren l’essència del capitalisme en general i més concretament en la seva fase actual de restauració posterior a la gran crisi. 


expropiació, usurpació, explotació, manipulació, indefensió, precarietat, fragilitat, misèria ...

Margaret Thatcher: “La economía es el método, pero la finalidad es cambiar el corazón y el alma”.La lògica mercantilista inexorablement s'ha estès a tots els àmbits de la nostra vida. El que es desmantella l'Estat del Benestar va tenir fases molt més agudes, quant a conseqüències per a la vida de les persones, en els anys 80 i 90, com va ser la despossessió dels béns comuns: aigua, energia, telecomunicacions. Per saber més mirar un document fundacional de l'estafa.

La privatització dels serveis públics dels municipis és l'últim residu d'allò avui desposseït i gestionat sota la lògica del lucre privat.

Durant molt de temps s'han anat creant (algú ha anat creant) les condicions polítiques, jurídiques, econòmiques i socials, perquè això sigui possible. La societat ha "comprovat" la ineficiència i la ineficàcia d'allò públic. (Si no recordes, observa el que succeirà amb l'educació i la sanitat).

Aquesta despossessió afecta les nostres vides quotidianes.  I com no podia ser d’alta manera, perquè allí on hi ha dominació hi ha sempre resistència, les famílies hem desenvolupat tot un seguit d’estratègies per sobreviure i combatre aquesta estructural despossessió amb o sense l’ajuda de moviments socials més o menys polititzadors dels dolors socials que patim actualment. La nostra vida també es veu afectada per la resistència: democràcia directa, suport mutu i conflicte i (h)amor, amb h d'habitar. També augmenten els riscos, perquè per mostrar i contagiar cal desobeir, amb les conseqüències que això tingui.

ÍNDEX

Comentaris