Escola Dovella "Coeducació al pati"

Es tracta d’un projecte que neix de la inquietud de la comunitat educativa de l'escola Dovella, per tal de millorar el pati de l'escola. Essent el pati un espai d'aprenentatge i relació clau en el desenvolupament i l'educació dels i les infants, el present projecte no només vol incidir en la millora i potencialitat d'aquest espai com a espai d'aprenentatge i socialització sinó, també, en l’eradicació d'aquells elements físics i pedagògics transmissors d'estereotips i rols de gènere que perpetuen les situacions de discriminació i les desigualtats presents entre dones, homes i persones que no entren dins la norma, encara avui dia.

Comentaris