Guia de recursos pràctics per promoure la participació interna en les associacions

El Departament de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés, en col•laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, va realitzar (al 2008) una guia de recursos pràctics per ajudar a les entitats a incrementar la participació interna, tant de les persones associades o voluntàries com, si és el cas, del personal remunerat.


Es tracta d’onze fitxes explicatives, amb esquema comú per unificar i facilitar la consulta. La guia destaca les enquestes d’opinió als usuaris i beneficiaris, les fitxes personals dels associats i associades, els grups de millora i els sistemes automatitzats d’avaluació.

Descarregueu-vos la guia en aquest enllaç

Comentaris