III Jornades de lluita contra la violència envers les dones al Ribot i Serra

La foto és meva
Pamela Palenciano amb el seu monòleg "No sólo duelen los golpes" serà l'activitat que donarà sortida a una setmana on el grup de 2on d’Animació Sociocultural i Turística amb la col·laboració de 1er d'Integració Social dinamitzarà una Campanya de Sensibilització i Conscienciació contra la violència envers les dones.

Una setmana d'activitats, reflexió i lluita destinada a tot l'alumnat de Ribot i Serra plenes d'informació, emocions, participació i reivindicació i molta perspectiva de gènere.

I tots els dilluns a les 20h, concentració a la porta de l'Institut CONTRA ELS FEMINICIDIS #EnsVolemVives #25NRiboti

Una activitat real per assolir aprenentatges reals

Aquestes jornades suposen una experiència real d'aplicació de la perspectiva de gènere en la intervenció social i una oportunitat d'aprenentatge (gestionar temps, espais; ajustar el llenguatge, en funció del grup; dinamitzar temàtiques des d’un punt de vista socioeducatiu, ...) per tota la comunitat educativa.

L'alumnat de 2n d'Animació Sociocultural i 1r d'Integració Social estan acabant de dissenyar 6 tipus d'activitats amb què tot l'alumnat i professorat de tarda puguin participar, i que estan repartides en diverses hores lectives,des de les 16 fins a les 21.00h.

1) TEATRE SOCIAL: diverses escenes o situacions amb què el públic pot decidir aturar i canviar-ho per una millora, on no hi hagi violència masclista; es treballen molt els micromasclismes.

2) CONTES: taller amb històries curtes o més extenses que ens fan pensar que hi ha maltracte explícit o implícit. Es crearà un ambient còmode, de relax, on es farà tertúlia i es compartiran impressions.

3) VIDEOFÒRUM: visionat d'una història amb diversos símbols metafòrics i que cal analitzar. Es tracta de veure com ens socialitzem i com es repeteixen els estereotips de gènere que legitimen la violència envers les dones.

4) EXPOSICIÓ PLÀSTICA: explicació gràfica amb l'origen real del 25N, perfil de la persona maltractadora, cicle de la violència en parella, nom i cognoms de dones mortes fins a dia d'avui, i l'arbre dels desitjos que té forma d'atrapasomnis. També s'ha intentat fer participar qui volgués a mostrar el somriure per a escriure frases d'esperança, en diversos idiomes.

5) MUSEU VIVENT (dijous 26): tot un recorregut d'escenes que s'engeguen amb la paraula "lila" on diversos personatges reprodueixen situacions de la vida d'una parella, on la noia pateix maltracte subtil i no tant.

6) ACTE CENTRAL i CONCURS CULTURAL (dimecres 25): exposició teatral on es reflexen programes altament sexistes i que solen veure de manera assídua una gran part del nostre alumnat (Mujeres y Hombres y Viceversa, Adán y Eva, Quién quiere casarse con mi hijo, Amor a primera vista,etc),que recull la cadena TV5 en la seva gran majoria. A més, es pretén que, tant a nivell individual com grupal, es participi del Concurs Cultural on, independentment del format (vídeo, escrit, teatre, cançó) es treballi el sentit del Dia.


Amb aquestes activitats es pretenen treballar els següents conceptes: mite de l'amor romàntic, micromasclismes, socialització de la violència, estereotips o prejudicis de gènere, coeducació, llenguatge sexista i androcèntric, història i origen del 25N, cicle de la violència en parella, entre d'altres que puguin sorgir amb la participació dels grups.

Comentaris