Protocol per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes als moviments socials

Justa RevoltaCompartim amb vosaltres el "Protocol per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes als moviments socials", del Moviment Popular de Sabadell (Arran Creu Alta- Nord, Arran Centre-Sud, Can Capablanca, COS, Endavant i Justa Revolta). El present protocol és una eina per orientar la intervenció en violències masclistes dins els moviments socials de Sabadell.El protocol s’ha elaborat a partir de les conclusions extretes de diversos debats duts a terme dins el Moviment Popular de Sabadell i pretén ser una eina de reflexió, anàlisi i intervenció per aquest moviment per tal d’actuar davant les violències masclistes. En aquest sentit, el protocol és fruit d’un procés col·lectiu, del qual no entenem que aquest sigui el seu punt final, sinó que és una continuació del debat i el treball generat per diferents col·lectius per construir espais lliures de violències masclistes, que esperem que sobrepassi el protocol.

Tot i que la principal funció del Protocol és detectar les situacions de violència masclista que es donen en els moviments socials i guiar les mesures a prendre, també pretén prevenir i sensibilitzar sobre les violències masclistes, les seves diferents formes i les seves conseqüències. En aquesta direcció, esperem que el Protocol també pugui ajudar a la identificació de dinàmiques androcèntriques i sexistes que es donen dins els moviments socials i que és necessari transformar (dinàmiques assembleàries, discursos i imatge com a moviment, organització interna dels col·lectius, priorització de certs espais de treball, etc.).

Comentaris