El professional com a recurs


Pel grup motor del Col·lectiu, la Jornada va complir les expectatives de quantitat de participants amb 115 persones assistents. I també sobre la seva diversitat: vau venir de gairebé tots els barris de Barcelona i les ciutats veïnes, com Badalona, Hospitalet, Granollers o Sabadell; també de les províncies de Tarragona i de Girona; i fins i tot, de les Illes Balears. I per acabar d’arrodonir-ho, juntes formàvem un mosaic d’entorns professionals molt variats que va aportar molta riquesa de mirades als debats.


IMG_7214 tallada copy“El Col·lectiu” l’empenyen un grup petit de persones que es dediquen a lo comunitari en allò professional, tot i que també i en els espais d’activisme i associacionisme.

Val la pena recordar la jornada perquè va ser tot un exemple. Aquí la crònica que va fer el Col·lectiu al seu moment.

El passat Divendres 17 d’Abril al Centre Cultural Albareda va tenir lloc la II Jornada organitzada pel Col.lectiu de professionals del Treball Comunitari anomenada El Professional com a Recurs. En la trobada d’enguany van participar 115 professionals de diversos àmbits (plans comunitaris, serveis socials, salut, educació,cultura, urbanisme, etc.) però amb la mirada comunitària com element comú, amb l’objectiu de reflexionar sobre el paper del professional en el seu context i les eines i estratègies necessàries per al desenvolupament de la seva praxis.

En el panorama de la intervenció comunitària a Catalunya és important recordar que el professional d’allò comunitari esdevé un recurs per al territori i per als grups amb els que hi treballa. En tant que recurs, és imprescindible que tingui clar quin és el seu posicionament professional vers la comunitat i en relació a les institucions contractants. Però també és necessari que compti amb un conjunt d’eines i habilitats que millorin i facilitin la seva tasca.
Per tot això, la II Jornada es va estructurar en dues parts. A la primera part, vam co-construir un debat per posar llum als dilemes que apareixen quan parlem del posicionament professional, en la intervenció comunitària a partir de la taula rodona inicial sobre el posicionament del professional, les contradiccions emergents per la posició que ocupem, el paper transformador que podem jugar, la gestió de les relacions de poder que emergeixen, els condicionants de la precarietat que envolta al sector professional, les estructures no facilitadores i la creació de sinergies entre els professionals dels territoris, el paper dels moviments socials, entre altres.

Després de l’esmorzar ecològic organitzat per les companyes de Barrinar cap a la Sostenibilitat, vam seguir treballant en grups. En aquesta edició es van organitzar quatre tallers simultanis amb la idea d’aproximar diverses eines per a l’acció comunitària.
II Part: Eines i habilitats per al treball comunitari
Taller 1: Gestió emocional (Eduardo Pastor)
Vam crear un espai per validar, reflexionar i deixar-nos sentir les emocions que ens genera la nostra feina tan assentada en la relació amb l’altre. En aquest sentit la principal tècnica amb la que comptem és la nostra pròpia persona, i en aquest sentit cal atendre i cuidar la dimensió emocional IMG_7346que ens mobilitza la feina.
Taller 2: Treball de processos (Guiomar Vargas, Núria Mateu i Claudia Manyà)
El Treball de Processos és una metodologia que integra diferents disciplines, amb la finalitat de facilitar el creixement individual i col·lectiu. S’aplica en àrees com el desenvolupament comunitari i d’organitzacions, la capacitació, la psicoteràpia i la facilitacióIMG_7309 grupal. El taller farà una breu incursió en la metodologia per mostrar com es poden assolir majors nivells de consciencia sobre com vivim les nostres experiències personals, professionals i en els grups amb els que treballem. Ens centrarem en l’exercici i la consciència de rang, donat que és un aspecte vital per la pràctica del treball comunitari, i part de totes les persones. Farem una breu introducció teòrica, per emmarcar conceptes, un exercici de consciencia de rang i ho posarem en pràctica en una facilitació grupal.

Taller 3: Mapeig col·lectiu (Raons Públiques)
En aquest taller es va donar a conèixer l’eina del mapeig col.lectiu per conèixer i reconèixer les problemàtiques i IMG_7365necessitats dels barris. Després d’una introducció explicant l’objectiu de l’eina i el que pot aportar en el referent a l’acció comunitària,  la segona part del taller va ser un petit mapeig de les necessitats i problemàtiques detectades als barris pels propis participants; reflexionant en l’anàlisi de la realitat dels barris.
Taller 4: Comunicació comunitària (Teleduca i ETCS)
Entenem que comunicar ha de contribuir a promoure el canvi i la transformació social. Per això pensem en una comunicació que implica emoció, relació i participació. Ens referim a la comunicació de planificar, organitzar i avaluar per introduir millores socials, a una tasca d’interrelació que inclou també una actitud creativa i atrevida. El taller va partir d’una pluja de casos de possibles usos de la comunicació comunitària que podem trobar i conèixer a través d’Internet. Ens vam basar en experiències impulsades per ETCS i/o Teleduca i altres iniciatives amb línies de treball similars.

III Part: Tancament de la Jornada i foto de grup

Comentaris