Una perspectiva processual i comunicativa en la planificació socioeducativa

Carles Monclús @carlesmonclus | Quaderns d'Animació. L’article reflexiona sobre els models de planificació a l’àmbit sociocultural i socioeducatiu. Es relacionen aquests amb el paradigma educatiu que tenen com a referència. Es qüestionen els models centrats en l’objectivació dels resultats pròpia del paradigma positivista o tecnològic. A continuació planteja la necessitat d’establir esquemes de planificació que donen més pes al procés que als productes. Finalment es fa una proposta oberta d’esquema de planificació de projecte i un d’elaboració de la memòria.

Comentaris