IV Jornada d'Intercanvi d'Experiències de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat [Materials]

L'Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona pública les experiències presentades en aquestes IV Jornades, que tenen un recorregut anterior i són el reflex del saber fer professional en el que es troba gran part del col·lectiu d’aquesta Família professional. 

En aquestes jornades vam presentar algunes experiències del nostre institut, Ribot i Serra: Anna Sánchez, El Ribot amb les persones en situació de dependència. Projecte Espais; Rosa M. Raja, Ludoteca al carrer; Helena Marín, Timbalada (CFGS Animació Sociocultural i Turística).


En el temps transcorregut des de la última jornada s’han implantat la majoria dels cicles LOE, i encara que alguns centres fa més temps que d’altres que segueixen aquest nou camí, és un bon moment per reflexionar sobre el que s’ha fet, compartir noves experiències entre el professorat, imaginar nous escenaris per desenvolupar i seguir construint la professió docent. Els cicles LOE han suposat l’orientació definitiva de la formació per competències professionals, perquè els alumnes esdevinguin professionals competents, capaços d’aplicar en contextos de treball els coneixements adquirits i les habilitats desenvolupades. Organitzar les classes d’altres maneres que no siguin la classe magistral ha suposat esforç, creativitat i coordinació amb l’equip docent de dins i de fora dels centres per acostar la realitat laboral als nostres estudiants. Els diferents centres que imparteixen els cicles d’aquesta família professional recullen un bon grapat d’experiències en aquest sentit. Posar- les en comú, saber què fem uns i altres, obre un món de possibilitats al professorat i per això les volem fer arribar a altres docents. Les presents jornades s’han organitzat a partir d’un grup de treball de l’Institut de Ciències de la Universitat de Barcelona que han participat conjuntament en altres ocasions en temes relacionats amb aquesta família professional. Ha estat una gran oportunitat per desenvolupar un treball cooperatiu, engrescador i enriquidor que posarem al servei d’altres tasques de formació.

Fitxer: Jornades FPFamilia.pdf 5.42 MB Adobe PDF 

Comentaris