Vols estudiar Animació Sociocultural?

Vols ser animador o animadora sociocultural?


Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec.

El pròxim 26 de maig s'obren les preinscripcions al cicle que acaben el 3 de juny al mateix institut (INS Ribot i Serra, Sabadell).

Des del curs 2000-2001 fem el cicle formatiu de grau superior d'Animació sociocultural. Aquest cicle pertany a la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, proporciona el títol de Tècnic/a superior en Animació sociocultural i turística.El CFGS d’Animació Sociocultural i Turística està emmarcat en l’espai de l’educació superior no universitària; de manera que, els requisits d’accés són tenir el títol del batxillerat, o un altre títol de tècnic/a superior, o equivalents, o haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Aquest cicle formatiu té una durada de 2.000 hores, de les quals 1.650 corresponen als mòduls professionals que s’imparteixen en el centre educatiu i 350 hores corresponen al mòdul de la Formació en centres de treball. 

Les qualificacions professionals incloses en el títol son:

Qualificacions  completes: 
 • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals. (SSC445_3)
 • Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. (SSC565_3)
 • Dinamització comunitària. (2321)
 • Informació juvenil. (2567)
Qualificacions parcials:
 • Animació turística. (2329)
De què treballaràs?
 • Coordinador/a de lleure educatiu infantil i juvenil
 • Director/a de lleure educatiu infantil i juvenil
 • Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil
 • Director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escola, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Monitor de lleure
 • Animador/a sociocultural.
 • Dinamitzador/a comunitari/a
 • Assessor per al sector associatiu
 • Tècnic/a comunitari
 • Gestor/a associacions
 • Tècnic/a de serveis culturals
 • Animador/a cultural.
 • Informador/a juvenil
 • Animador/a d’hotel
 • Animador/a de vetllades i espectacles
 • Animador/a d’activitats recreatives a l’aire lliure en complexos hotelers
 • Cap de departament en animació turística.
Què estudiaràs?
Implantació de nou currículum adaptat a la LOE. Podeu trobar tot el relacionat amb aquest cicle al
Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre.


CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
Mòduls professionals
MP1 Context de l’animació sociocultural
MP2 Metodologia de la intervenció social
MP3 Animació turística
MP4 Activitats d’oci i temps lliure
MP5 Dinamització grupal
MP6 Animació i gestió cultural
MP7 Desenvolupament comunitari
MP8 Informació juvenil
MP9 Intervenció socioeducativa amb joves
MP10 Primers auxilis
MP11 Formació i orientació laboral
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
MP13 Anglès
MP14 Projecte d’animació sociocultural i turística.

MP15 Formació en centres de treball

Els títol de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística capacita per a desenvolupar les funcions del director i directora d’activitats d’educació en el lleure i de monitor i monitora d’activitats d’educació en el lleure.

Preinscripció26 maig - 3 juny*
Matrícula1 – 8 juliol
Preinscripció extraordinària7 – 9 setembre
Matrícula extraordinària21 i 22 setembre
 * Tramesa de sol·licituds per Internet fins a les 24h del 2 de juny

Més info: http://irisn.ribotiserra.cat/

Comentaris