Sabadell. Programa de Mediació Reparadora adreçat a joves menors d’edat

L’Ajuntament de Sabadell durà a terme un Programa de Mediació Reparadora adreçat a joves menors d’edat, que hagin comès una infracció de l’Ordenança Municipal d’Ocupació de les Vies i Espais públics de Sabadell.
Es tracta de donar la possibilitat al menor que comet una infracció d’acollir-se a una mesura educativa, alternativa a la sanció econòmica, a través d’un procés de mediació reparadora.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha aprovat una Instrucció que regula l’aplicació d’aquesta mesura.
La mediació reparadora té com objectiu oferir una alternativa educativa a l’aplicació de l’Ordenança. La seva finalitat és preventiva i restaurativa. Possibilita una resposta municipal individualitzada a les infraccions de l’ordenança municipal i persegueix provocar en els menors, que s’acullen de forma voluntària a aquesta mesura amb l’autorització dels pares o tutors, un canvi d’actitud vers la pròpia conducta que motivi la no reincidència (o prevenir la repetició d’aquestes conductes).
El procediment consistirà en que, una vegada comesa la infracció, es comunicarà a la família l’existència d’aquesta mesura educativa alternativa. Si accepta acollir-se a la mediació reparadora, es durà a terme el procediment de mediació.
El mediador treballa buscant en el menor la responsabilització davant els fets i les seves conseqüències. A més, pot donar-se el cas que, de la reflexió, s’elabori una proposta concreta de reparació, a través d’una acció de col·laboració comunitària, que consistirà en la realització d’una activitat en una entitat o organisme del municipi col·laborador amb el Programa. Si s’assoleixen els objectius marcats en el Programa, el menor no haurà de pagar la multa.
A la vegada, la col·laboració de les entitats de la ciutat amb el Programa representa una acció social en si mateixa, que afavoreix la convivència i permet que el jove es pugui vincular amb la comunitat i la ciutat.
Tal com ha explicat la regidora de Relacions Ciutadanes, Ana Carrasco, “aquest tipus de mesures alternatives a la sanció econòmica pretenen que els joves agafin consciència de la necessitat de respectar el que és de tothom, que ho valorin i que reflexionin sobre la pròpia conducta i, en definitiva, que la corregeixin”. Carrasco també ha afegit: “A més, la possibilitat de portar a terme aquestes mesures educatives i reparadores en col·laboració amb entitats de la ciutat servirà per transmetre als joves els valors cívics que acostumen a estar tan presents entre els membres de les associacions de la ciutat. Volem que la mediació reparadora ajudi els joves que han infringit l’ordenança d’ús de la via pública a responsabilitzar-se de les seves accions de forma voluntària, en lloc de ser els pares els que es facin càrrec d’una possible sanció econòmica”.
El programa, impulsat i gestionat pel Servei de Mediació Municipal, Sabadell Mediació, es durà a terme en coordinació amb altres agents municipals com la Policia Municipal i el Servei de Gestió de la Via Pública.
Sabadell Mediació
Sabadell Mediació, que aquest 2015 complirà 10 anys en funcionament, és un servei municipal que treballa per la convivència ciutadana i la cohesió social mitjançant programes centrats en la prevenció i en la gestió pacífica del conflicte.
L’any 2014, va tancar un total de 208 expedients, el que van significar 734 intervencions de mediació. D’aquestes,110 van ser conflictes relatius a l’àmbit veïnal. 58, conflictes relatius de manera específica a les comunitats de propietaris; 34 problemàtiques de caràcter familiar i 6 conflictes relacionats amb l’àmbit escolar.
Quant a resultats, dels 208 expedients tancats, s’han resolt favorablement 161 casos (77%) i 47 (23%) de manera desfavorable, encara que d’aquests, només 4 (2%) es van resoldre sense un acord entre les parts. Els 43 restants (21%) es van interrompre sense finalitzar la intervenció de mediació.
Pel que fa a l’àmbit de la prevenció, a més del Programa de Mediació Reparadora que ara s’inicia, Sabadell Mediació, des de fa anys, du a terme altres accions de caràcter educatiu.
En aquest sentit, l’any 2014, 1.100 persones han passat pels tallers de mediació que ofereix el servei municipal. La majoria han estat alumnes de primària i secundària dels centres educatius de la ciutat, però també una setantena de mestres i professors han participat de tallers orientats a adquirir instruments de gestió positiva del conflicte.
Per accedir al servei municipal Sabadell Mediació, es pot fer a través de diferents vies: personalment, a través de qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana; per telèfon, trucant directament al 937453184 o al 010 i per Internet, a través del web municipal, www.sabadell.cat/mediacio.

Comentaris