Jornada de Orientació Ribot i Serra 2015


El proper 12 de març es realitza a l'Institut Ribot i Serra la III Jornada de Orientació Acadèmica i Professional.


La Jornada, dissenyada pel departament de FOL, combina accions realitzades per experts i expertes amb altres dinamitzades pel propi alumnat.
El Departament de FOL de l'Institut Ribot i Serra prepara pel proper 12 de març una jornada dedicada a l’orientació acadèmica i laboral per l’alumnat que acaba els seus estudis aquest curs, intentant donar respostes a les seves inquietuds i dubtes al respecte. 

L'orientació acadèmica i professional forma part de l'acció educativa orientadora de l'Institut i té la finalitat de concretar al final de l'etapa educativa la presa de decisions de l'alumnat.

Durant tot el dia s'intentarà donar resposta a les inquietuts i dubtes de l'alumnat destinatari; que és 2n TEI (CFGS Educació Infanti) i 2n TASOCT (CFGS Animació Sociocultural i Turística), 2n TAPSD (CFGM Atenció a persones en situació de dependència), 2n PER (CFGM Perruqueria), ED (CFGM Estètica Decorativa) i PFI (Programes de Formació i Inserció).


Aquesta jornada compta amb la participació d'experts/tes que, en el seu dia a dia, treballen en aspectes relacionats amb el món laboral i acadèmic, com són el COPEVO, CISEC i la DIPUTACIÓ DE BARCELONA. La Jornada combina accions realitzades per professionals externs i tallers realitzats per l’alumnat de l’Institut, amb l'objectiu d'afavorir la participació i protagonisme de l’alumnat i la millora de la seva autoestima.

La participació de l'alumnat en la dinamització de la jornada fomenta la cohesió intragrupal i intergrupal: uns grups, (1r TEI i 1r TASOCT) participen com a talleristes i hostes/esses; altres grups, (ED, 2n PER, 2n TAPSD i PFI) són destinataris dels tallers. A més, es treballa l'interrelació de continguts curriculars de diferents mòduls a través de l’activitat per petits grups de preparació, dinamització i implementació d’un taller sobre l’entrevista de treball.

Una novetat d'aquest curs serà la taula d'informació que pot interessar i ajudar a l'alumnat en la seva recerca d'informació per formar-se i informar-se sobre les possibilitats per la seva inserció laboral.Comentaris