#Betacamp: educació, col·laboració, acció

portada_2
 26, 27, 28 i 29 d’agost de 2015 Montpol (Solsonès)

portada

Organització: assemblea i nodes

El betacamp es basa en un principi senzill: ningú és espectador, tothom és participant.
Els continguts els proporcionen les persones participants en forma de tallers, esdeveniments participatius o creacions compartides. Aquestes propostes dels participants s’anomenen nodes de treball, o simplement nodes. Els nodes són la peça clau del betacamp, les dinàmiques de treball i col·laboració giren al seu voltant.
L’altre espai de col·laboració i participació central és l’assemblea.

Assemblea

assemblea_03
Una assemblea al #summeroflabs.
 ZWAP (Bilbao).
L’assemblea és l’òrgan principal de decisió i comunicació. En ella passaran coses com:
 • Repàs, proposta i debat d’activitats.
 • Presentació de les noves persones participants.
 • Explicacions de l’estat del treball del nodes, així com demandes de col·laboració, necessitats, ajuda, problemes oberts, experteses…
 • Proposta i decisió de compra de material.
 • Propostes i decisió per l’espai de sermons i altres espais de participació.
 • Explicació de l’estat de comptes de betacamp.
Les assembles es faran a les 12h del migdia, llevat la del primer dia que, per facilitar l’assistència, serà a les 18h.

Nodes

Un node és una proposta de treball que sorgeix de l’interès d’una o vàries persones participants per una temàtica concreta, i que volen aprofitar les sinergies de la trobada per crear, desenvolupar i potenciar aquesta proposta en col·laboració amb altres persones.
El betacamp és una trobada oberta, tothom és lliure de proposar un node. Et convidem a què ho facis!
Les persones responsables d’un node, en la mesura del possible, es comprometen a:
 • Tirar endavant amb la proposta feta.
 • Intentar crear vincles amb altres nodes o persones participants.
 • Participar a les assemblees: demanar i oferir suport, fer noves propostes…
 • Documentar el procés i els productes elaborats per tal que pugui ser útil a terceres persones.
 • Compartir els productes-materials sota llicències lliures que permetin el seu ús.
En el moment de fer la inscripció es demanarà a les persones responsables de cada node que descriguin breument la seva proposta de treball per tal d’incorporar-la al web.
Pots consultar el nodes aquí.

Altres espais de participació

For fun
Durant el betacamp es duran a terme diferents esdeveniments per alegra-nos l’esperit. Aquests també sorgiran dels participants.
Racó de llibres
IMG_20150118_103105El Racó de llibres és una petita iniciativa per a compartir interessos i generar converses. Es convidarà a totes les persones a portar llibres per tal de compartir-los durant els quatre dies que dura la trobada. 

Sermons
Els sermons són ponències de no més de 10-15 minuts. Cada dia hi haurà una franja horària reservada per tal de què les persones que ho vulguin tinguin l’oportunitat de sermonejarsobre un tema que els interessi.
Els sermons no es programaran amb antelació al betacamp, es proposaran i decidiran a les assemblees. Totes les persones participants estan convidades a sermonejar.
Rua de celebració
El darrer dia es farà una rua en la que tots els nodes que ho desitgin podran explicar la feina desenvolupada durant el betacamp i els resultats obtinguts.

Participació

El betacamp és una trobada oberta a tothom. Tanmateix, l’aforament està limitat a la capacitat dels espais, i la reserva es farà per rigorós ordre d’inscripció.
El betacamp és un esdeveniment autogestionat i sense ànim de lucre. El cost de participació és el resultat d’una estimació per tal que es puguin cobrir les despeses d’organització.*  A la secció INFO ÚTIL hi pots trobar el detall dels preus.
A la secció VULL PARTICIPAR! hi trobaràs informació amb els passos per formalitzar la teva inscripció.
*A l’assemblea del betacamp s’explicaran els conceptes i les quantitats de les despeses generades.

Comentaris