Cap al 25è aniversari de la Convenció dels Drets de l'Infant

La Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI) és el primer instrument internacional que reconeix els infants com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets. El text va ser aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990.

El tercer volum de la col·lecció "Documents de l’Observatori dels Drets de la Infància" està dedicat a reflexionar sobre l’aplicació d’aquest tractat internacional a Catalunya.


Per CEESCEn aquest document s’hi fa un recull de totes les accions i les aportacions que es van fer a Catalunya l’any 2009 per commemorar el 20è aniversari de la Convenció, i neix amb la voluntat d’identificar quins aspectes de la Convenció han estat més remarcats en cadascun dels actes i, en canvi, quins han estat més descartats o han passat més desapercebuts.


Un dels seus objectius és reflexionar sobre la manera com s’està aplicant avui dia la Convenció al nostre país, mitjançant l’anàlisi de les prioritats que es van posar de manifest en cadascun d’aquests actes.

http://benestar.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/documents_observatori_drets_infancia/num_3/03_observatori__infants.pdf
Es tracta d’un treball de caràcter descriptiu, tot i haver-hi alguna part interpretativa, que vol ser un primer pas per a estudis posteriors més exhaustius. El document recull la Jornada “Treball comunitari amb infància i programa de sensibilització dels drets” que vam celebrar el CEESC el 2010 dins dels actes complementaris a la commemoració del 20è aniversari de la convenció i també el projecte “Coneix els teus drets” dins de l’apartat webs d’interès relacionades amb la Convenció. 


Us recordem que a Coneix els teus Drets s'expliquen en format audiovisual d'una manera atractiva per nens i adults, barrejant personatges reals amb dibuixos animats, 20 dels drets presents en la Convenció pels Drets dels Infants.

Comentaris