Catàleg de finançament alternatiu

Catàleg de finançament alternatiu
El catàleg de finançament alternatiu recull un seguit d’eines no bancàries per ajudar a les empreses a créixer i a ser més competitives. En l’entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, aquests canals alternatius esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.

Autor: ACCIÓ
Format: Publicació en PDF
Idioma: Català
17-09-2014


Per primer cop, ACCIÓ posa a disposició de les empreses catalanes una bateria d’instruments financers no tradicionals amb l’objectiu de facilitar la recerca de recursos.
Estructurat en 2 parts: de capital i deute, és portapapers en valor 9 canals que aglutinen a 54 proveïdors de finançament. Aquests representen els actors més importants i alhora més útils per poder trobar palanques financeres d’una manera pràctica i àgil.
El catàleg ofereix la informació detallada de cada font, especificant les dades més rellevants de cadascuna com el nombre de projectes gestionats, el nombre d’operacions tancades i la inversió mobilitzada. Addicionalment, s’ha elaborat una descripció de cada entitat financera per posar de relleu la informació bàsica i així detectar el proveïdor més adient per cada projecte. Les dades de contacte estan incloses en cada fitxa.
Aquestes són les eines que recull el catàleg:
CAPITAL
  • Micromecenatge de capital
  • Inversors privats
  • Capital de risc i similars
  • Capital d’inversió i similars
  • Mercat alternatiu borsari (MAB)
DEUTE
  • Micromecenatge de deute
  • Descompte de factures
  • Préstecs participatius i similars
  • Mercat alternatiu de renda fixa (MARF)

Comentaris