Aquest curs, organitzem-nos i lluitem des del començament

Carta des de l’Assemblea de docents i treballadores de l’ensenyament als claustres
Des del ja passat curs 13-14 ens hem anat trobant a l'Assemblea de docents i altres treballadores de les comarques de Barcelona per tal de lluitar per una educació pública de qualitat i per les nostres condicions laborals. Des d'aquest espai i de forma assembleària hem anat proposant, consultant al màxim de companyes possible, acordant i duent a terme mobilitzacions i accions que, a més de expressar el nostre rebuig a la LOMCE, la LEC i les retallades, ens servissin per implicar i organitzar el màxim de docents i treballadores de l'ensenyament. Amb aquesta mateixa voluntat iniciem aquest nou curs en el qual es comença ja a aplicar la LOMCE, es continua desplegant la LEC i es mantenen totes les retallades que tant han afectat i afecten a la qualitat educativa i a les nostres condicions com a docents i treballadores. Estem convençudes que la nostra lluita pot aturar els atacs que encara han d'arribar i ens pot ajudar a revertir aquells que ja s’han produït. Però, per que això sigui possible hem de ser molts i moltes més les treballadores que participem dels debats, les que decidim què fer, les que duguem a terme allò que decidim i, en definitiva, les i els que ens organitzem i lluitem.

Pensem que és bàsic per a l'organització del nostre col·lectiu que dintre de cada centre hi hagi periòdicament un espai assembleari de debat i participació per fer propostes i perquè arribin a tothom aquelles que se'n fan des de les zones i les assemblees de treballadores de l'ensenyament. Alhora, creiem fonamental la màxima participació a les assemblees de zona per tal d'intercanviar informacions, propostes i prendre decisions comptant amb la participació i opinió dels i les docents del màxim de centres de cada territori. I per posar en comú, debatre i prendre decisions comptant amb les propostes i participació del màxim de companyes, del màxim de centres i el màxim de zones possible ens trobem periòdicament a l'Assemblea de docents i treballadores de l'ensenyament.
És per això que, pel començament d'aquest nou curs, us preguem i encoratgem a que:
- Aprofiteu els nou dies de presència sense alumnat per fer una assemblea al vostre centre per tal de definir algunes qüestions organitzatives bàsiques per aquest curs 14-15, com són:
- Decidir com participar a les assemblees de zona i a l'Assemblea de docents i treballadores de l'ensenyament públic: qui hi anirà, etc. La o les persones representants del centre poden ser les mateixes o rotar en funció dels criteris de cada centre.
- Trobar i definir un espai al propi centre per reunir-vos periòdicament per tal que els assistents a les zones i les assemblees us puguin fer arribar informacions i les propostes que hi hagi i les pugueu debatre i valorar, o fer-ne les que considereu al vostre claustre.
- Fer, allà a on es vegi la possibilitat, una assemblea de zona el més aviat possible per veure entre els centres i sindicats presents com dinamitzar les zones i fer participar al màxim de companyes i de centres de les vostres localitats.
Aquestes primeres assemblees també poden servir per concretar quins actes o accions dur a terme a les vostres escoles i instituts i localitats pel proper 15 de setembre sota el lema Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades: lluitem des del primer dia. Hi ha proposades concentracions a les portes dels centres, lectura de manifest, casserolades, pancartes, fotos reivindicatives que centralitzarem al blog assembleadedocents.blogspot.com, samarretes grogues, assemblees, etc.
Aprofitem per recordar-vos que us esperem a totes i tots el proper dijous 2 d'octubre a la primera Assemblea de docents i treballadores de l'ensenyament de les comarques Barcelona d'aquest curs.
I per últim us desitgem que comenceu el curs plenes i plens de forces, tant en la vostra tasca educativa, com en la lluita, que sense dubte determinarà la millora de les nostres condicions laborals i de la qualitat de l’educació pública.
Rebeu una cordial salutació!
Comissió mixta (docents de l'assemblea i els sindicats CCOO, USTEC-STEs i CGT).
Barcelona, setembre de 2014.

Comentaris