Dues històries, dues formes jurídiques, un objectiu: la transformació social

Xarxanet. L'Associació Educativa Itaca i la Fundació Marianao ens expliquen com han canviat al llarg dels anys i com s'ha adaptat la seva forma jurídica a les necessitats de cada moment.
"Sempre hi ha temps per triar el vestit, el més important és la missió"

L'any 1985 un grup de persones, la majoria joves, van ocupar l'immoble del carrer Girona número 30 de Sant Boi, l'actual seu de la Fundació Marianao. Javier López era un d'aquells joves. Durant uns anys ha estat director de l'entitat i en l'actualitat s'encarrega de l'Àrea d'Administració i Recursos.
Tornant la mirada enrere, explica que el moviment es va iniciar amb unfuncionament molt assembleari i amb l'objectiu de combatre les dificultats del barri. Un cop decidit que el projecte tirava endavant, que tenien una estructura i personal alliberat, van començar a pensar en la forma jurídica: "Va ser un procés de constitució obert de més d'un any que va donar com a fruit la creació d'una associació".
Així, Javier posa en valor els processos democràtics i participatius, i afegeix que "sempre hi ha temps per triar el vestit; el més important és què vols fer i amb qui, és a dir, la missió i els valors de l'entitat".
Durant els anys 80 i 90 l'associació va anar creixent i posant en marxa nous projectes, fins a arribar a un nou procés participatiu, l'any 1998: "A partir de la gestió de les contradiccions i la crisis, parlant obertament i amb l'ajuda d'assessors externs vam arribar a un consens i va néixer la Fundació Marianao". Sobre aquesta decisió, Javier López explica que "encara que una fundació pot semblar més vertical que una associació, en el nostre cas l'entenem com un paraigües que fa prevaldre i protegeix la nostra missió".
En aquesta història, doncs, dos moments de crisi han estat els detonants que han donat peu a un profund procés de canvi, obert i participatiu. En tots dos casos, l'entitat ha sortit reforçada i en l'actualitat continua desenvolupant projectes socioeducatius al servei de la comunitat, amb un equip d'una cinquantena de professionals i amb més de 160 persones voluntàries. També participa de manera activa a la Comissió Social de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb l'objectiu de posar en valor la tasca que realitzen les fundacions de caire social

Comentaris