Danza en familia

     
DANZA EN FAMILIA (de Juan Eduardo López) es un atractivo e innovador proceso de trabajo que relaciona el arte en general y, en particular, la danza con la familia. Se quiere potenciar la creatividad, la imaginación, los vínculos entre unos y otros, entre los miembros de una familia y entre los de otras familias a través de una actividad sanadora y lúdica. La música, el movimiento, la improvisación, los juegos, los masajes, la palabra escrita, la confianza y el cambio de rol son algunos de los elementos de esta propuesta.


Danza en Familia es un proyecto que busca fortalecer los vínculos entre los diferentes miembros de una misma familia a través del arte. Asimismo fomenta la cohesión social a partir de la experiencia artística compartida y la creación colectiva. Tal como decía el filósofo Vladimir Jankélevitch, se puede vivir sin arte, sin juego, sin amor... pero seguramente no tan bien. 

Son sesiones dirigidas a familias con hijos e hijas de entre 4 y 12 años. Tienen una duración de 1 h 45 min/2 horas con un descanso de 15 minutos.

Com va dir el filòsof francès Juan-Paul Sartre, “el joc és la primera poesia de l’home” (hauríem d’afegir també a la dona). La ex directora de UNICEF, Carol Belamy, va observar que el joc és la part de l’herència de la humanitat, que transcendeix el temps i l’espai. “El joc és una passarel·la entre les cultures més diverses del nostre planeta”, va dir el mèdic, escriptor i poeta Georges Duhamel, qui va afegir: “jugar és somniar amb el nostre cos”.
Danza en Familia , projecte que Juan Eduardo va engegar al 2003 a Barcelona,  parteix de les potencialitats del joc i l’art per plasmar-les en un projecte de creació, d’experiència artística compartida, de reivindicació de l’art com a experiència col·lectiva. Parafrasejant al filòsof  Vladimir Jankélevitch, podríem afegir que es pot viure sense art, sense joc, sense amor… però segurament no tan bé.

Es tracta de jugar el família, perquè el joc està en el principi no només de qualsevol proposta artística, sinó de l’activitat humana, cosa que acostumem a oblidar.
El moviment, la improvisació, jocs de creació artística, la confiança i el canvi de rols són alguns dels elements de la proposta de Juan Eduardo. Les sessions potencien els vincles familiars entre uns i altres a través de la creativitat, i també entre els membres d’una família i altra potenciant les creacions en col·lectiu.
Trobareu més informació sobre el projecte Danza en familia a la seva web:
Juan Eduardo López estudia Art dramàtic a Córdoba, Argentina. Ingressa com intèrpret en el grup de teatre del Goethe Institut dirigit per Chete Cavagliatto. Viatja a Barcelona l’any 1976 on estudia pantomima a l’Institut del Teatre dirigit per Pawel Rouba. Realitza diferents cursos amb professionals com Carlo Bozzo (Comedia dell arte), Philippe Gaullier (clown, bufó, melodrama) o el Teatre de la Complicite (El joc). Forma la companyia Los Hijos del Caos amb l’actor Piero Steiner.

Comentaris