Quins són els elements a valorar per crear una entitat?

Ninots unint peces. Font: google
Les persones necessitem unir-nos per aconseguir els nostres propòsits. Tenim idees, il·lusions, companys, amics, espais de trobada... O potser el que volem és establir ponts de diàleg, compartir espais, intercanviar coneixements i experiències de treball, crear punts de trobada que permetin evolucionar, créixer i fer gran la nostra causa.

Les nostres finalitats, les persones, els mitjans que tenim, les qüestions econòmiques i de gestió, són els elements necessaris a tenir en compte per saber quina fórmula s’adapta millor al nostre projecte. 


Les persones necessitem unir-nos per aconseguir els nostres propòsits. Tenim idees, il·lusions, companys, amics, espais de trobada, potser fins i tot petits o grans estalvis. Tenim l’empenta per convertir les nostres intencions en projectes reals que es facin visibles, que tinguin una repercussió dins nostre i en l’entorn.
Fins i tot, ens podem trobar que tenim entre mans un projecte fet realitat que ja ens funciona i el que volem és sumar-nos amb altres persones amb les quals tenim objectius comuns. O bé crear noves figures que també ens identifiquin. Potser el que volem és establir ponts de diàleg, compartir espais, intercanviar coneixements i experiències de treball, crear punts de trobada que permetin evolucionar, créixer i fer gran la nostra causa.
En moltes ocasions, tenim el projecte al cap i sabem quines són les persones amb les quals el volem portar a terme, i només ens cal saber quines maneres ens ofereix el nostre sistema legal per engegar-lo.
Per això, és important conèixer quines són les figures jurídiques que ens permeten aixoplugar-nos en elles per donar-li forma d’entitat i poder accedir als drets que tenen les associacions, les fundacions i lescooperatives, o únicament aquelles que ens permeten transformar el nostre projecte en el de tots i totes, com ara federacions i les confederacions, sense ometre aquelles fórmules informals que també ens poden ajudar, com ara eltreball en xarxa.
Per saber quins són els elements que hem de tenir presents per valorar quina figura es pot adaptar millor a les nostres necessitats i/o finalitats, podeu consultar els següents recursos:

Comentaris