Neix AnimaLab, un espai per investigar, aplicar i gaudir de l'Animació Sociocultural i Turística


Primera assemblea AnimaLab
Aquest divendres (15M) prop de 50 persones, alumnat, professorat i professionals que s’identifiquen amb l’àmbit, metodologia i pràctica de l’animació sociocultural hem creat una associació d'Animació Sociocultural i Turística.

AnimaLab, (laboratori d'Animació Sociocultural i Turística) neix amb la voluntat de convertir-se en un espai per investigar, aplicar i gaudir de l'Animació Sociocultural i Turística, i vol convertir-se en tot allò que les seves associades desitgin.

La primera Assemblea serà el 19 de juny. T'interessa l'Animació Sociocultural? Aquesta és la teva associació.L'associació és constitueix amb la intenció de crear un espai de relació entre alumnat, professorat i professionals que s’identifiquin amb l’àmbit, metodologia i pràctica de l’animació sociocultural. També centraran la seva activitat en donar visibilitat i enfortir la figura de l'animadora sociocultural, i potenciar la presencia de l'animació sociocultural al seu entorn més proper.

Entre els seus objectius destaca la voluntat de facilitar les eines i els recursos necessaris per a que les persones siguin les protagonistes de la seva transformació i la de la comunitat i potenciar la participació activa, l’associacionisme i l’activisme sociocultural al seu entorn més proper.

Des de l'Institut Ribot i Serra de Sabadell i per assolir els seus objectius es disposa a col·laborar i crear xarxa amb altres associacions i entitats amb finalitats similars amb la generació de serveis educatius, culturals, comunitaris, de lleure i turístics universals, innovadors i de qualitat.

S'han aprovat els estatuts i s'ha triat Junta Directiva. També s'han creat els primers grups de treball, que seran els autèntics elements de tracció de l'Associació. La primera Assemblea serà el 19 de juny.

Extracte dels estatuts


Article 2


Els fins de l’associació són:

 1. Crear un espai de relació entre alumnat, professorat i professionals que s’identifiquin amb l’àmbit, metodologia i pràctica de l’animació sociocultural.
 2. Facilitar les eines i els recursos necessaris per a que les persones siguin les protagonistes de la seva transformació i la de l’entorn.
 3. Assessorar i defensar els interessos de les associades en les seves tasques professionals.
 4. Visualitzar i enfortir la figura de l’Animadora Sociocultural i de la Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.
 5. Afavorir l’intercanvi d’experiències, coneixements, capacitació i recursos tendents al perfeccionament professional de les associades.
 6. Potenciar la participació activa, l’associacionisme i l’activisme sociocultural.
 7. Promoure relacions simètriques, sanes i igualitàries i combatre qualsevol tipus de violència o discriminació
 8. Generar consciència crítica i ciutadania global. 
 9. Col·laborar i crear xarxa amb altres associacions i entitats amb finalitats similars.
 10. Promoure les transformacions personals, col·lectives i socials necessàries per aconseguir un món més just, igualitari i solidari.
 11. Generar serveis educatius, culturals, comunitaris, de lleure i turístics universals, innovadors i de qualitat.Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Organitzar actes públics, festes, conferències, col·loquis, cursos, llisons, circulars d’estudis, activitats de caràcter cultural, formatiu, tècnic o recreatiu, sessions de video-forum, concursos, jornades, seminaris i trobades relacionades amb l’àmbit de l’Animació Sociocultural.
 2. Campanyes de sensibilització...
 3. Crear publicacions pròpies, en diferents suports i col·laboració amb els afins.
 4. Convocar concursos i premis pel foment i estímul de la investigació i promoció de la Animació Sociocultural.
 5. Establir convenis de col·laboració amb institucions o entitats publiques o privades, nacionals o internacionals, per el desenvolupament d’activitats concretes.
 6. Organitzar i/o patrocinar viatges culturals o d’intercanvi per els components i simpatitzants de l’Associació, dins i fora del territori nacional i estatal.
 7. Fomentar la comunicació virtual mitjançant les noves tecnologies i punt d’informació. 
 8. Potenciar la relació personal mitjançant trobades d’animadores. 
 9. Borsa de treball.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Comentaris

Emdicmarta ha dit…
Molts èxits amb l'associació. És una gran idea!!