Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària

Icona GuiaL’Ajuntament de Barcelo­na i l’Institut de Govern i Polítiques Pú­bliques (IGOP) fa anys que col·laboren en l’impuls de l’acció comunitària a la ciutat. Fruit d’aquest impuls conjunt en els darrers anys, s’han elaborat tot un seguit de productes —guies, vídeos, estudis, etcètera— amb aquesta fina­litat.
Aquí us deixo aquest document
Icona GuiaL’elaboració d’aquest document —que encara es troba en procés de construcció— és fruit també d’aquesta col·laboració entre les dues instituci­ons i respon a l’encàrrec fet a l’IGOP per l’Ajuntament de Barcelona de coordinar tècnicament el procés d’elaboració de la Guia operativa per a l’avaluació de l’acció comunitària a la ciutat. És a dir, una guia que esdevingui un instrument senzill i útil per als operadors de l’acció comuni­tària a la ciutat

Comentaris