Aquest diumenge #25dMaig, multireferèndum

MultireferendumMultireferèndum és una convocatòria per decidir sobre diferents qüestions d’interès públic que es multiplicarà a Catalunya des del 23 d’abril fins al 25 de maig, dia de les eleccions europees.

Els col·lectius promotors volem que s’expressi la voluntat popular de forma directa i determinant sobre problemàtiques aturades a les institucions o sobre les quals no es deixa decidir la població.

El procediment i la xarxa que en resultin estaran al servei de properes edicions, per anar construint una eina de referèndum obert, en els camins d’una democràcia d’arrel, creixent i directa.Provisionalment, en aquesta primera convocatòria, posarà a debat quatre temàtiques de caràcter general i una de caràcter local/territorial que es votarà de forma descentralitzada:

Temàtiques generals

# Cultius i aliments transgènics

# Dret a referèndum vinculant per a les Iniciatives Legislatives Populars (ILP)

# Deute il·legítim

# Control democràtic i directe de l’energia

Com funciona una mesa de vot el #25dMaig?


Les meses de la jornada de vot del 25 de maig, s’instal·laran en les proximitats dels col·legis electorals de les eleccions europees sense interferir en el desenvolupament d’aquestes. L’organització durà a terme les gestions davant la Junta Electoral i el grup local haurà de sol·licitar els permisos d’ocupació de la via pública en el cas que sigui necessari. En el seu moment facilitarem models i recomanacions més específiques als fedataris.

A la mesa, hi haurà tres persones per poder garantir tres aspectes bàsics.

a)    Acreditació dels votants: caldrà registrar el DNI i el municipi de residència dels votants mitjançant una aplicació informàtica que facilitarà l’organització.

b)    Informació sobre la mecànica de vot: només en el cas que el votants tinguin dubtes.

c)    Fer efectiu el vot: comprovar que la introducció de la butlleta es fa de forma correcta.

L’organització publicarà un manual del fedatari on es descriurà el procés de forma més detallada

Comentaris